Sökning: "sömn intensivvårdsavdelning"

Visar resultat 6 - 10 av 20 uppsatser innehållade orden sömn intensivvårdsavdelning.

 1. 6. Kan förebyggande omvårdnadsåtgärder minska sömnbrist för IVA patient?

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för vård, arbetsliv och välfärd

  Författare :Tereza Jelovac; [2017]
  Nyckelord :sömnbrist; sömnstörningar; förebyggande omvårdnadsåtgärder; IVA;

  Sammanfattning : Sömnbrist för en patient på IVA är ett problem som kan ge både fysiska och psykiska symtom som oro, ångest, aggressivitet, hallucinationer, nedstämdhet och dessa tillstånd ger ofta en längre vårdtid för IVA-patienten bland annat. Miljön på IVA är intensiv med höga larmljud på diverse teknisk utrustning som är nödvändig för patienternas vård på sal och en rad olika aktiviteter som stör och avbryter patientens sömn dygnet runt. LÄS MER

 2. 7. Patienters erfarenheter av stressorer på en intensivvårdsavdelning- En integrerad litteraturstudie

  Magister-uppsats, Karlstads universitet/Avdelningen för omvårdnad; Karlstads universitet/Avdelningen för omvårdnad

  Författare :Martin Micheel; Camilla Sund Lindquist; [2016]
  Nyckelord :Intensivvårdsavdelning; patient; stress; erfarenheter;

  Sammanfattning : Introduktion: I sitt arbete kommer intensivvårdssjuksköterskan i kontakt med kritiskt sjuka patienter där gränsen mellan liv och död är tunn. Intensivvårdsmiljön karakteriseras av högteknologisk utrustning och hörnstenarna inom intensivvården beskrivs som diagnostik,monitorering, behandling och omvårdnad. LÄS MER

 3. 8. Hur kan intensivvårdssjuksköterskan förebygga delirium?

  Magister-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap; Uppsala universitet/Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap

  Författare :Caroline Johansson; Anna Nordenberg; [2015]
  Nyckelord :delirium; intensivvårdsavdelning; omvårdnad; förebyggande;

  Sammanfattning : Bakgrund: Delirium är ett vanligt tillstånd hos patienter på intensivvårdsavdelning (IVA) och kännetecknas av en akut förändring eller variation i patientens mentala status. Tillståndet är mycket underdiagnostiserat, trots vedertagna bedömningsinstrument. LÄS MER

 4. 9. Omvårdnadsåtgärder som minskar sömnstörningar hos IVA-patienter – en systematisk litteraturstudie

  Master-uppsats, Örebro universitet/Institutionen för hälsovetenskap och medicin

  Författare :Andrea Leitzig; [2014]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Abstrakt Syfte: Att beskriva hur sömnstörningar hos patienter som vårdas på en intensivvårdsavdelning (IVA-patienter) uppstår och vilka omvårdnadsåtgärder som kan förbättra IVA-patienternas sömn. Bakgrund: Tidigare forskning visar att IVA-patienter frekvent drabbas av sömnbrist vilket kan leda till fysiska samt psykiska konsekvenser i form av cirkulatorisk påverkan, försämrad sårläkning eller förvirring med ångesttillstånd. LÄS MER

 5. 10. Omvårdnadsinterventioner för att minska risken för sömnstörning hos patienter på intensivvårdsavdelning

  Master-uppsats, Karlstads universitet/Institutionen för hälsovetenskaper; Karlstads universitet/Institutionen för hälsovetenskaper

  Författare :Anna Nordgren; Rose-Marie Lundberg; [2014]
  Nyckelord :intensivvårdsavdelning; sömnstörning; Intensivvårdssjuksköterska; omvårdnadsinterventioner;

  Sammanfattning : Intensivvård definieras av högspecialiserad och högteknologisk vård. Patienter som vårdas på en intensivvårdsavdelning (IVA) är så kritiskt sjuka och/eller skadade att de inte kan vårdas på en vanlig vårdavdelning. LÄS MER