Sökning: "sömn sjukhus"

Visar resultat 1 - 5 av 21 uppsatser innehållade orden sömn sjukhus.

 1. 1. VARFÖR BLIR NATTSÖMNEN STÖRD HOS PATIENTER SOM ÄR INNELIGGANDE PÅ SJUKHUS?

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Hälsa och samhälle

  Författare :Filip Lindahl; Daniel Niemi; [2019]
  Nyckelord :faktorer; patienter; påverka; sjukhus; sömn;

  Sammanfattning : Bakgrund: God sömn är en av förutsättningarna för att patienter ska tillfriskna. Dålig eller lite sömn förhindrar läkningsprocessen och patientens återhämtning. Det är känt att patienter sover sämre på sjukhus än vad de gör hemma, trots det faktumet så dokumenteras inte patientens dåliga sömn i den omfattningen som det bör. LÄS MER

 2. 2. Omvårdnadsåtgärder som används för att främja god sömn inom slutenvården

  Kandidat-uppsats, Blekinge Tekniska Högskola/Institutionen för hälsa; Blekinge Tekniska Högskola/Institutionen för hälsa

  Författare :Boel Englesson; Clara Lind; [2019]
  Nyckelord :sömn; omvårdnad; slutenvård;

  Sammanfattning : Bakgrund: Sömn är ett grundläggande behov och är viktigt för kroppens alla funktioner. Sömnbrist kan leda till flera negativa konsekvenser för människan. Det är många patienter inom slutenvården som uppger att de sover dåligt på sjukhus, detta kan bero på många saker. LÄS MER

 3. 3. Patientens upplevelse av nattens timmar inom vuxenpsykiatrisk heldygnsvård

  Magister-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för vård, arbetsliv och välfärd

  Författare :Ulrika Alfridsson; [2019]
  Nyckelord :psychiatric care; sleep disorder; nursing; hospital; night; physical activity; livsvärld; hållbar utveckling;

  Sammanfattning : Sömnen är viktig för att kroppen och hjärnan ska kunna återhämta sig. Sömnen är avgörande för välbefinnandet och vår hälsa på många sätt. Det går att påverka sömnen till det bättre och det har verkan på hur kropp och psyke mår och orkar dagen därpå. LÄS MER

 4. 4. Att sova på sjukhus : Patientupplevda sömnfaktorer på sjukhus

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för vård, arbetsliv och välfärd; Högskolan i Borås/Akademin för vård, arbetsliv och välfärd

  Författare :Henrik Svensson; Andreas Svärd; [2018]
  Nyckelord :sömn; patientupplevelser; sömnstörningar; sjukhus; vårdmiljö; omvårdnad;

  Sammanfattning : Sömn är ett grundläggande behov som behöver tillgodoses för att hälsa ska kunna uppnås. Sömnbrist kan leda till ett flertal sjukdomar, en försämrad läkningsprocess samt ett nedsatt immunförsvar. Det ligger i sjuksköterskans ansvarsområde att skapa goda förutsättningar för sömn. LÄS MER

 5. 5. Sömn hos vuxna patienter på sjukhus : Effekter av interventionsstudier

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Halmstad

  Författare :Jessica Nylén; [2017]
  Nyckelord :Interventioner; sjukhus; sömn; vuxna;

  Sammanfattning : Sömn är ett av våra grundläggande behov. Att sova under sex timmar eller över nio timmar per dygn ger ökad risk för följdsjukdomar och död. Detta kostar samhället både i tid och pengar. Vuxna patienter sover sämra än normlat på sjukhus. LÄS MER