Sökning: "sömn svårigheter"

Visar resultat 1 - 5 av 44 uppsatser innehållade orden sömn svårigheter.

 1. 1. Patienters upplevelse av sömn på intensivvårdsavdelningen : En systematisk litteraturstudie

  Magister-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för hälso- och vårdvetenskap (HV); Linnéuniversitetet/Institutionen för hälso- och vårdvetenskap (HV)

  Författare :Adam Halvarsson; Marcus Manglind; [2021]
  Nyckelord :patienter; upplevelser; sömn; intensivvårdsavdelning;

  Sammanfattning : Bakgrund: Försämrad sömn på intensivvårdsavdelningar är ett stort problem. Sömnens funktion är att ge kroppen möjlighet till återhämtning och brist på sömn kan leda till försämrade funktioner i kroppen. Intensivvårdsavdelningen beskrivs vara en högteknologisk miljö med mycket ljud från apparater. LÄS MER

 2. 2. Sömnkvalitet hos patienter inlagda på sjukhus : en litteraturöversikt ur patientperspektiv

  Kandidat-uppsats, Sophiahemmet Högskola; Sophiahemmet Högskola

  Författare :Anitah Kisakye; Eleni Negash; [2021]
  Nyckelord :Patients; Sleep; Sleep quality; Hospital environment; Experience; Patienter; Sömn; Sömnkvalitet; Sjukhusmiljö; Upplevelse;

  Sammanfattning : Bakgrund För människan är sömn ett grundläggande behov och därmed en förutsättning för överlevnad samt för upplevelsen av välbefinnande. Sömn spelar en viktig roll i olika livssituationer och påverkar både mental och fysisk hälsa såväl som immunförsvaret. LÄS MER

 3. 3. Främja god sömn på sjukhus : En litteraturstudie

  Kandidat-uppsats, Karlstads universitet/Fakulteten för hälsa, natur- och teknikvetenskap (from 2013); Karlstads universitet/Fakulteten för hälsa, natur- och teknikvetenskap (from 2013)

  Författare :Helena Nässlander; Nora Johannesson; [2021]
  Nyckelord :Sömn; sjuksköterskor; sjukhus; patienter; omvårdnadsinterventioner;

  Sammanfattning : Introduktion/Bakgrund: Sömn är viktigt för människans psykiska och fysiska hälsa. Under sjukhusvistelse är det många patienter som upplever svårigheter att sova. Detta behandlas ofta med läkemedel som riskerar att ge biverkningar. Sjuksköterskor ansvarar för att ge omvårdnad där främjandet av god sömn ingår. LÄS MER

 4. 4. Covid-19 och dess påverkan på den svenska skolan : En studie om hur distansundervisning påverkar lärare i idrott och hälsa

  Magister-uppsats, Gymnastik- och idrottshögskolan, GIH/Institutionen för rörelse, kultur och samhälle; Gymnastik- och idrottshögskolan, GIH/Institutionen för rörelse, kultur och samhälle

  Författare :Benny Assmar; Martin Lindau; [2021]
  Nyckelord :Digitalization; digital competence; distance education; physical education distanslearning; corona; Covid 19; Digitala verktyg i skolan; digitalisering i skolan; distansundervisning idrott och hälsa; digitala verktyg till idrott och hälsa; distansundervisning idrottslärare; digitalisering; digital kompetens; pedagogiskkunskap i distans. Läroplansteori; ramfaktorteori; Covid-19; Corona;

  Sammanfattning : Syfte och frågeställningar  Det övergripande syftet är att ta reda på hur distansundervisningen har påverkat lärare i ämnet idrott och hälsa under rådande pandemin (Covid-19) på grundskolan (årskurs 4–9) och gymnasiet.    Hur upplever lärare i ämnet idrott och hälsa att de påverkas av distansundervisning? Vilka för och nackdelar finns det med distansundervisning, enligt lärare i idrott och hälsa?  Metod  Studien är en kvantitativ undersökning som genomfördes på lärare i ämnet idrott och hälsa på gymnasiet, högstadiet och mellanstadiet. LÄS MER

 5. 5. Upplevelse av nattsömn hos föräldrar till barn med typ 1 diabetes – en intervjustudie

  Magister-uppsats,

  Författare :Tove Söderlund; [2020-08-10]
  Nyckelord :Familjecentrerad omvårdnad; Föräldrar; Intervjustudie; Specialistsjuksköterska; Sömn; Typ 1 diabetes;

  Sammanfattning : Bakgrund: I Sverige är det 0,3 % av alla barn som har diabetes. För att ett barn med typ 1 diabetes ska kunna utvecklas och må bra krävs en god egenvård och det är i första hand föräldrarna som sköter den. Föräldrarna måste dygnet runt ha kontroll på barnets blodsockervärden och blir ofta avbrutna i sin sömn på grund av det. LÄS MER