Sökning: "sömn"

Visar resultat 1 - 5 av 674 uppsatser innehållade ordet sömn.

 1. 1. ARBETSTERAPEUTENS INDIVIDUELLA RECEPTBOK I ARBETET MED SÖMNHYGIEN

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för neurovetenskap och fysiologi

  Författare :Johanna Marberg; Josefin Klasson; [2021-04-15]
  Nyckelord :Occupational therapy; Sleep hygiene; Habits; Children and Adolescent;

  Sammanfattning : Bakgrund Sömnbesvär är ett växande problem bland barn och ungdomar. Forskning visar att sömnförberedande aktiviteter inklusive sömnhygien förbättrar den totala sömnen. En arbetsterapeut har en värdefull roll i arbetet mot att förbättra sömnbesvär för barn och ungdomar. LÄS MER

 2. 2. Patienters upplevelser av sömn på sjukhus : En litteraturöversikt

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap; Uppsala universitet/Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap

  Författare :Emily Eriksson; Erika Erni; [2021]
  Nyckelord :Sleep; nursing care; hospital environment; patients; experience; Sömn; omvårdnad; vårdmiljö; patientupplevelse;

  Sammanfattning : Bakgrund: Sömn är ett grundläggande behov och är väsentlig för människors hälsa. Under sömnen återhämtar sig kroppen. Brist på sömn försämrar läkningsprocessen hos patienter. Trots sömnens betydelse har patienter upplevt olika sömnstörande faktorer på sjukhus. LÄS MER

 3. 3. Ungdomars sömnhälsa : En litteraturstudie om hur ungdomars sömn och hälsa påverkas av skärmanvändning

  Kandidat-uppsats,

  Författare :Anna-Lena Rosén; Hanna Rosell; [2021]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 4. 4. Faktorer i vårdmiljön som kan påverka patienters sömnkvalitet – en litteraturöversikt

  Kandidat-uppsats, Högskolan Dalarna/Institutionen för hälsa och välfärd; Högskolan Dalarna/Institutionen för hälsa och välfärd

  Författare :Frida Ljunggren; Linn Nyström; [2021]
  Nyckelord :Care environment; Literature review; Person-centered care; Sleep; Litteraturöversikt; Personcentrerad vård; Sömn; Vårdmiljö.;

  Sammanfattning : Bakgrund: Sömn är inte bara ett grundläggande behov för överlevnad utan ocksåav stor betydelse för hälsa och återhämtning. Vårdmiljön är central för att främjahälsa för patienter inlagda på sjukhus. LÄS MER

 5. 5. Samtal om sömn och vila : En empirisk kvalitativ studie om hur förskolepedagoger samtalar med vårdnashavare om barns behov av sömn och vila i förskolan

  M1-uppsats, Södertörns högskola/Lärarutbildningen; Södertörns högskola/Lärarutbildningen

  Författare :Madelene von Walden; Moa Robertsson; [2021]
  Nyckelord :Sleep and rest; Preschool educators; Phenomenographic perspective; Socialconstructivist theory; Preschool; Communication; Collaboration home and Preschool; Sömn och vila; Förskollärare; Fenomenografiskt perspektiv; Socialkonstruktivitstiskt perspektiv; Förskola; Kommunikation; Samarbete hem och förskola;

  Sammanfattning : The aim of the study is to investigate preschool educators' perceptions of children's need for sleep and rest in preschool as well as their experiences of cooperating with the home regarding the child's sleeping times, based on the child's needs. Our goal is to investigate how a claim from guardians regarding children's sleep in preschool is met by educators. LÄS MER