Sökning: "sömn"

Visar resultat 1 - 5 av 748 uppsatser innehållade ordet sömn.

 1. 1. Fysisk aktivitets effekt på fatigue hos barn och unga vuxna med cancer

  Kandidat-uppsats,

  Författare :Jonna Olsson; Cajsa Gredenhag; [2022-01-18]
  Nyckelord :fysisk aktivitet; barn och unga vuxna; cancer; fatigue;

  Sammanfattning : Bakgrund: Varje dag i Sverige drabbas ett barn av cancer. Med cancerdiagnosen kommer många förändringar i barnets liv relaterat till behandlingar, symtom och biverkningar. Fatigue är ett symtom som många cancersjuka patienter upplever, både före och efter behandling. LÄS MER

 2. 2. Sömn och omvårdnad : En tematisk litteraturstudie om främjande av sömn för inneliggande patienter

  Kandidat-uppsats, Röda Korsets Högskola

  Författare :Jacob Månsson; Linus Sundahl Djerf; [2022]
  Nyckelord :Sömn; sjukhuspatienter; sjukhus; omvårdnad; erfarenhet; interventioner; faktorer;

  Sammanfattning : Bakgrund: Sömn är ett grundläggande mänskligt behov, avgörande för återhämtning, och är precis som mat och syre något vi inte klarar oss utan. I stunder av sjukdom eller skada är sömn extra viktigt. Patienter inom slutenvården upplever ofta problem med sömnen. LÄS MER

 3. 3. Att leva med Parkinsons sjukdom : Med fokus på konsekvenserna av Fatigue i aktiviteter - En litteraturöversikt

  Kandidat-uppsats, Umeå universitet/Avdelningen för arbetsterapi

  Författare :Lina Bjurman; Ida Pettersson; [2022]
  Nyckelord :Parkinsons sjukdom; fatigue; kvalitativ; litteraturstudie; aktiviteter; arbetsterapi; upplevelser;

  Sammanfattning : Parkinson sjukdom (PS) är den näst vanligaste neurodegenerativa sjukdomen globalt efter Alzheimers sjukdom. Vad som orsakar PS är inte heller klarlagt. De icke-motoriska symtomen, inklusive fatigue orsakar lika stora begränsningar i aktivitet som de motoriska symtomen. LÄS MER

 4. 4. Faktorer som är karaktäristiska för depression hos kvinnor under bröstcancerbehandling : En litteraturöversikt av kvantitativa artiklar

  Kandidat-uppsats, Jönköping University/Hälsohögskolan

  Författare :Albulena Berisha Bala; Elisa Fischer Bennekov; [2022]
  Nyckelord :Breast cancer treatment; depression; factors; health; nursing; Bröstcancerbehandling; depression; faktorer; hälsa; omvårdnad;

  Sammanfattning : Bakgrund: En av de mest förekommande sjukdomar hos kvinnor är bröstcancer. Bröstcancer uppstår genom cancer i bröstkörtel eller bröstkörtelgångarna. Behandling av bröstcancer innebär förändringar i vardagslivet. Kvinnor med bröstcancer lider av psykisk ohälsa där depression är vanligt. LÄS MER

 5. 5. Depression är inte en naturlig del av åldrandet - Äldre personers upplevelser av att leva med depression

  Kandidat-uppsats, Blekinge Tekniska Högskola/Institutionen för hälsa

  Författare :Ouardia Tabet; Shila Synan; [2022]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : bakgrund: Deoression är en vanlig psykisk sjukdom bland äldre över 65 år. I Sverige har psykisk ohälsa ökat de senast åren och ses som en av de största folksjukdomarna. Tyvär tas inte på allvar på grund av det kopplas till en naturlig del av åldrande. LÄS MER