Sökning: "sömn"

Visar resultat 1 - 5 av 688 uppsatser innehållade ordet sömn.

 1. 1. ARBETSTERAPEUTENS INDIVIDUELLA RECEPTBOK I ARBETET MED SÖMNHYGIEN

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för neurovetenskap och fysiologi

  Författare :Johanna Marberg; Josefin Klasson; [2021-04-15]
  Nyckelord :Occupational therapy; Sleep hygiene; Habits; Children and Adolescent;

  Sammanfattning : Bakgrund Sömnbesvär är ett växande problem bland barn och ungdomar. Forskning visar att sömnförberedande aktiviteter inklusive sömnhygien förbättrar den totala sömnen. En arbetsterapeut har en värdefull roll i arbetet mot att förbättra sömnbesvär för barn och ungdomar. LÄS MER

 2. 2. Patienters upplevelser av sömn på sjukhus : En litteraturöversikt

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap; Uppsala universitet/Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap

  Författare :Emily Eriksson; Erika Erni; [2021]
  Nyckelord :Sleep; nursing care; hospital environment; patients; experience; Sömn; omvårdnad; vårdmiljö; patientupplevelse;

  Sammanfattning : Bakgrund: Sömn är ett grundläggande behov och är väsentlig för människors hälsa. Under sömnen återhämtar sig kroppen. Brist på sömn försämrar läkningsprocessen hos patienter. Trots sömnens betydelse har patienter upplevt olika sömnstörande faktorer på sjukhus. LÄS MER

 3. 3. Ungdomars sömnhälsa : En litteraturstudie om hur ungdomars sömn och hälsa påverkas av skärmanvändning

  Kandidat-uppsats,

  Författare :Anna-Lena Rosén; Hanna Rosell; [2021]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 4. 4. Faktorer i vårdmiljön som kan påverka patienters sömnkvalitet – en litteraturöversikt

  Kandidat-uppsats, Högskolan Dalarna/Institutionen för hälsa och välfärd; Högskolan Dalarna/Institutionen för hälsa och välfärd

  Författare :Frida Ljunggren; Linn Nyström; [2021]
  Nyckelord :Care environment; Literature review; Person-centered care; Sleep; Litteraturöversikt; Personcentrerad vård; Sömn; Vårdmiljö.;

  Sammanfattning : Bakgrund: Sömn är inte bara ett grundläggande behov för överlevnad utan ocksåav stor betydelse för hälsa och återhämtning. Vårdmiljön är central för att främjahälsa för patienter inlagda på sjukhus. LÄS MER

 5. 5. Exploring the Design of Nudging in Persuasive Technologies - Improving Sleep Hygiene

  Master-uppsats,

  Författare :Hung-Chiao Chen; [2021]
  Nyckelord :persuasive technology; the nudge theory; Type 1 nudging; Type 2 nudging; default setting; manipulation of accessibility; reminders; prompts; framing; pre-commitment strategies; sleep; sleep hygiene; scenario-based design; persuasive teknologi; nudge theorin; Typ 1 nudging; Typ 2 nudging; default setting; manipulation of accessibility; reminders; prompts; framing; pre-commitment strategies; sömn; sömnhygien; scenariobaserad design;

  Sammanfattning : Research on persuasive technologies for promoting healthy behaviours has been surging in recent years, but these technologies have the risk of being perceived as undesirable meddling. The current study puts forward a non-coercive and libertarian paternalistic alternative - the nudge theory. LÄS MER