Sökning: "sömnkvantitet"

Visar resultat 1 - 5 av 7 uppsatser innehållade ordet sömnkvantitet.

 1. 1. Elitidrott och sömn : En kvantitativ studie om elitidrottande ungdomars sömnhygien och skärmanvändande

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Linnéuniversitetet/Institutionen för psykologi (PSY); Linnéuniversitetet/Institutionen för psykologi (PSY)

  Författare :Jasmine Pettersson; Matilda Holmström; [2020]
  Nyckelord :Sleep quality; sleep quantity; sleep hygiene; screen time; high school athlete; elite sport; Sömnkvalitet; sömnkvantitet; sömnhygien; skärmanvändande; riksidrottsgymnasium; elitidrott;

  Sammanfattning : Sömn är grundläggande för elitidrottares återhämtning och uppbyggnad. För ungdomar som elitidrottar kan upprätthållande av en god sömnkvalitet, sömnkvantitet och sömnhygien vara utmanande. Det huvudsakliga syftet med studien var att studera skillnader i sömnvanor mellan elitidrottande ungdomar och ungdomar som inte elitidrottar. LÄS MER

 2. 2. Nightingales omvårdnadsåtgärder för att främja sömn hos äldre : En tvärsnittsstudie på vård- och omsorgsboenden i Uppsala kommun

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap; Uppsala universitet/Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap

  Författare :Ylva Linde; Julia Sollén; [2016]
  Nyckelord :geriatrik; sömn; omvårdnad; vårdhem; omvårdnadsteori;

  Sammanfattning : Bakgrund. Sömnstörningar och medföljande bristande sömnkvalitet samt sömnkvantitet kan medföra en minskning av livskvalitet och ökning av psykiska besvär. Få äldre personer får en adekvat behandling för dessa sömnsvårigheter, ofta för att sömnstörningar bedöms vara en normal del av åldrandet. Syfte. LÄS MER

 3. 3. Sömnvanor och hälsa. En kvantitativ studie om ungdomars sömnvanor och användande av dator, mobiltelefon och internet.

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för medicin

  Författare :Charlotta Dahlström; Emma Johansson; [2013-10-29]
  Nyckelord :sömnvanor; sömnstörningar; ungdomar; datoranvändande; mobiltelefonanvändande; sleep habits; sleep disturbances; adolescents; computer use; mobile phone use;

  Sammanfattning : Introduction: Sleep disorders are an increasingly growing public health problem. InSweden, the last decade's increase in sleep problems was greatest among younger agegroups. Studies show association between the use of communication media and sleepinghabits. LÄS MER

 4. 4. Kartläggning av intensivvårdspatienters sömn och faktorer som kan påverka sömn

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap

  Författare :Angela Dörenberg; [2011]
  Nyckelord :intensive care; sleep quantity; sleep fragmentation; nursing; intensivvård; sömnkvantitet; sömnfragmentering; omvårdnad;

  Sammanfattning : Sleep has a recreating, health promotive and regenerative function. Research shows that intensive care patients suffer from sleep deprivation and bad sleep quality with considerable negative consequences. LÄS MER

 5. 5. Sambanden mellan schemalagd undervisningstid, sömn och psykiskt välbefinnande bland högskolestudenter.

  Magister-uppsats, Högskolan i Halmstad/Sektionen för hälsa och samhälle (HOS); Högskolan i Halmstad/Sektionen för hälsa och samhälle (HOS)

  Författare :Patrik Schultzén; Anette Aaltonen; [2009]
  Nyckelord :Agitation; anxiety; mental well-being; scheduled tuition time; sleep; sleep quality; sleep quantity; stress.; Oro; psykiskt välbefinnande; stress; sömn; sömnkvalitet; sömnkvantitet; undervisningstimmar; ångest.;

  Sammanfattning : De senaste åren har sömnproblemen ökat i Sverige. Detta gäller även för studenter i åldern 20-24 år. Sömnbesvär hör samman med psykisk ohälsa i en ömsesidig påverkan och en av orsakerna kan vara en oregelbunden och stressfylld livsstil. Studenter är en riskgrupp för detta. LÄS MER