Sökning: "sömnstörning"

Visar resultat 1 - 5 av 36 uppsatser innehållade ordet sömnstörning.

 1. 1. Arbetsterapeuters resonemang om bildterapi för personer med depression En kvalitativ intervjustudie

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för neurovetenskap och fysiologi

  Författare :Zahra Aboubaker; Katrin Marawgeh; [2020-06-22]
  Nyckelord :Art therapy; Depression; Occupational therapy;

  Sammanfattning : Bakgrund Inom arbetsterapi är aktivitet ett centralt begrepp som kan främja hälsa. Ur aktivitetsperspektivet är bildterapi en viktig behandlingsmetod som leder till en positiv inverkan på de vardagliga aktiviteterna samt att dessa aktiviteter förbättrar välbefinnandet. LÄS MER

 2. 2. Att främja nattsömnen : En allmän litteraturöversikt över vårdåtgärder vid demens

  M1-uppsats, Mälardalens högskola/Akademin för hälsa, vård och välfärd; Mälardalens högskola/Akademin för hälsa, vård och välfärd

  Författare :Roger Lundin; Maria Nissinen; [2020]
  Nyckelord :activities; Alzheimer´s; caregivers; relatives; sleep disorder; treatments; Vascular dementia; aktiviteter; Alzheimers; anhöriga; behandlingar; sömnstörning; Vaskulär demens; vårdpersonal;

  Sammanfattning : Background: Dementia is a common disease today and about 10% of the population in Sweden develop dementia. Dementia is associated with cognitive problems and troublesome symptoms, and is evident in the patient as the disease progresses. LÄS MER

 3. 3. Patienters upplevelse av sömn på sjukhus - omvårdnad och miljö : Litteraturstudie

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap; Uppsala universitet/Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap

  Författare :Sophia Lilliu; Caroline Gideback; [2019]
  Nyckelord :sleep deprivation; hospital; environment; patient experience; nursing care; sömnbrist; sjukhus; miljö; patientupplevelse; omvårdnad;

  Sammanfattning : Bakgrund Sömnen har många viktiga funktioner. Det är bland annat under sömnen kroppen återhämtar sig. Vid inläggning på sjukhus upplever patienter att sömnen störs. Sömnstörning påverkar läkningsprocessen negativt. LÄS MER

 4. 4. Legitimerad tandvårdspersonals erfarenheter kring patienter med obstruktiv sömnapné. : En intervju studie

  Magister-uppsats, Högskolan i Jönköping/HHJ, Avd. för naturvetenskap och biomedicinHögskolan i Jönköping/HHJ. Oral hälsa

  Författare :Kristina Berggren; [2019]
  Nyckelord :Dentalhygienist; Dentist; Health; Obstructive sleep apnea; Oral health.;

  Sammanfattning : Sömnen är en naturlig del av människans liv och sömnstörning påverkar den vakna tidens kvalité samt det allmänna välmående. För att bibehålla en god hälsa är det av stor vikt att sova utan avbrott. LÄS MER

 5. 5. Flygtrafikbuller i hemmiljö : En enkätundersökning om besvärsupplevelser och hälsa i relation till flygbuller för boende kring Linköping City Airport

  Master-uppsats, Linköpings universitet/Institutionen för medicin och hälsa

  Författare :Sara Lindeler; [2019]
  Nyckelord :Air traffic noise; air traffic; noise; health; health effects; hearing loss; disturbance; sleep disorder; high blood pressure; tinnitus; clogged ear; Flygtrafikbuller; flygtrafik; buller; hälsa; hälsoeffekter; nedsatt hörsel; störning; sömnstörning; högt blodtryck; tinnitus; lock för öronen;

  Sammanfattning : Introduktion: Buller definieras som oönskat ljud. Uppfattningen av ett oönskat ljud är mycket individuellt. Det som anses vara oljud för en person, kan upplevas som icke-oljud för en annan person. LÄS MER