Sökning: "sömnvanor"

Visar resultat 1 - 5 av 66 uppsatser innehållade ordet sömnvanor.

 1. 1. Skiftarbete inom slutenvården : En litteraturöversikt om sjuksköterskans upplevda hälsa

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för vård, arbetsliv och välfärd

  Författare :Sanne Andersson; Amalia Ivanovski; [2022]
  Nyckelord :skiftarbete; upplevd hälsa; sjuksköterska; slutenvård; vårdvetenskap; litteraturöversikt;

  Sammanfattning : Inom hälso- och sjukvården bedrivs verksamhet dygnet runt, därmed är skiftarbetet en nödvändighet för sjuksköterskor inom slutenvården. Tidigare forskning visar att skiftarbetet kan påverka hälsan negativt, i form av både gastrointestinala besvär, sömnstörningar och inverkan på livsstilsfaktorer. LÄS MER

 2. 2. De främsta anledningarna till att medieteknikstudenter använder blåljusfilter

  Kandidat-uppsats, KTH/Skolan för elektroteknik och datavetenskap (EECS)

  Författare :Emma Hagrot; Sofia Harmén; [2022]
  Nyckelord :Blåljusfilter; blått ljus; melatonin; skärmar; sömn; ansträngning; kognitiva förmågor; night shift; night mode; f.lux; ;

  Sammanfattning : I denna studie undersöker vi de främsta anledningarna till att medieteknikstudenter på KTH (Kungliga Tekniska Högskolan) använder blåljusfilter. Då man som medieteknikstudent använder elektroniska enheter under sina studier är det relevant att undersöka de vanor som studenterna har i deras användande och förstå anledningen bakom deras vanor. LÄS MER

 3. 3. Skiftarbetares upplevelser av god sömn och möjligheter till goda sömnvanor : En kvalitativ intervjustudie

  Master-uppsats, Högskolan i Gävle/Avdelningen för arbetshälsovetenskap och psykologi

  Författare :Josefine Aronsson; [2022]
  Nyckelord :Shift work; industrial workers; good sleep; health promotion; interview study; Skiftarbete; industriarbetare; god sömn; hälsofrämjande; intervjustudie;

  Sammanfattning : Problemformulering: År 2020 arbetade ungefär var femte anställd skift eller annan typ av schema med arbetstid som förlagts under olika tider på dygnet. Det mest förekommande problemet med skiftarbete handlar om sömn och det är vanligt förekommande med störd sömn, sömnbrist och trötthet hos skiftarbetare. LÄS MER

 4. 4. Hur sjuksköterskors hälsa med fokus på sömn påverkades av ett roterande skiftschema

  Kandidat-uppsats, Karlstads universitet/Institutionen för hälsovetenskaper (from 2013)

  Författare :Angelica Edin; Petra Hildebrand; [2021]
  Nyckelord :Sjuksköterska; Roterande skift; Hälsa; Sömn;

  Sammanfattning : Introduktion/Bakgrund: Roterande skiftschema är vanligt förekommande inom sjukvården. Det kan vara svårt att undvika eftersom vården ska finnas tillgänglig 24timmar/dygn. Sjuksköterskan behöver ha en optimal sömn och hälsa för att ha ett gott välmående. LÄS MER

 5. 5. Finns det ett samband mellan sömnvanor och röstbesvär? : En enkätstudie som undersöker relationen mellan sömnkvalitet, antal sömntimmar och upplevda röstbesvär

  Magister-uppsats, Uppsala universitet/Blom Johansson: Logopedi; Uppsala universitet/Blom Johansson: Logopedi

  Författare :Emma Kullerback; Caroline Samuelsson; [2021]
  Nyckelord :sleep; voice; sleep quality; sleep deprivation; voice disorders; sömn; röst; sömnkvalitet; sömnbrist; röstbesvär;

  Sammanfattning : Although some studies have investigated the correlation between sleeping habits andvoice problems, it is not completely established. Yet, studies have pointed out that bothsleep quality and sleep deprivation can increase the risk for developing voice problems. LÄS MER