Sökning: "sötvatten musslor"

Hittade 2 uppsatser innehållade orden sötvatten musslor.

 1. 1. Från Havsbruk till Murbruk

  Master-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för arkitektur och byggd miljö

  Författare :Frida Fajerson; [2020]
  Nyckelord :arkitektur; betong; concrete; kalk; calc; lime; tektonik; tektonics; materialitet; materiality; aquaculture; akvakultur; sea; ocean; water; havet; vatten; vattenära; hållbart; mussels; musslor; blåmussla; snäcka; shells; sustainable; island; ö; Hven; Pappersmöllebäcken; Arts and Architecture;

  Sammanfattning : Mitt i Öresund ligger Ven, denna ö välkomnar och vinkar av alla förbipasserande fartyg i sundet, med den skånska kusten som sin östra horisont, och den själländska danska kusten till väster. Här möts Nordatlantens saltvatten med Östersjöns sötvatten, strömmarna skiftar i samma takt som vinden i seglen ändrar riktning. LÄS MER

 2. 2. Föryngring av stormusslor (Unionoida) i tre vattensystem i Västra Götalands län

  Magister-uppsats, Högskolan i Skövde/Institutionen för vård och natur

  Författare :Ann Gustavsson; [2007]
  Nyckelord :freshwater mussel; stormusslor;

  Sammanfattning : Storvuxna musslor i sötvatten (stormusslor) kan ha drabbats av en allvarlig tillbakagång i såväl Sverige som hela världen. Tidigare undersökningar i Sverige och andra delar av världen visar på en kraftig tillbakagång och brist på en fungerande föryngring hos arterna flodpärlmussla (Margaritifera margaritifera) och tjockskalig målarmussla (Unio crassus). LÄS MER