Sökning: "sötvattenskemi"

Hittade 1 uppsats innehållade ordet sötvattenskemi.

  1. 1. Vattenkvalitén i Fredstorpsbäcken : dikad bäck på fastigheten Rämningstorp i Skara kommun

    L3-uppsats, SLU/Dept. of Forest Ecology and Management

    Författare :Malin Svensson; [2007]
    Nyckelord :dikesrensning; järnockra; järnbakterier; sötvattenskemi; sötvattensekologi; dikning;

    Sammanfattning : The estate of Rämningstorp in the region of Västergötland in southern Sweden is administered by the holding trust company Skogssällskapet i Skövde. In 1999 measures were taken by Skogssällskapet to drain the stream Fredstorpsbäcken as a means to increase the forest productivity of the surrounding lands, which are situated on the estate of Rämningstorp. LÄS MER