Sökning: "sHRM"

Visar resultat 1 - 5 av 24 uppsatser innehållade ordet sHRM.

 1. 1. The mediating role of employee resilience and moderating role of self-efficacy on the relationship between SHRM and organizational resilience in the banking industry in sri lanka

  Magister-uppsats, Umeå universitet/Företagsekonomi

  Författare :Oshadi Premadasa; Senel Perera; [2023]
  Nyckelord :Strategic Human Resource Management; Organizational resilience; Employee resilience; self-efficacy;

  Sammanfattning : Organizational resilience is one of the key capabilities of an organization to survive in a volatile, uncertain, complex, and ambiguous (VUCA) market environment and also to maintain their competitive advantage by adopting external environmental factors. Investigating the role of strategic human resource management methods in creating resilient organizational behavior was the purpose of this study. LÄS MER

 2. 2. Developing resilient human capital to cope with environmental uncertainties.

  Master-uppsats, Umeå universitet/Företagsekonomi

  Författare :Onnaba Othman; Milla Ainamo; [2023]
  Nyckelord :External environment; VUCA; Uncertainties; Human capital; KSAOs; Scenario planning; COVID-19; Resilience.;

  Sammanfattning : The external environment, currently considered as VUCA environment, in which orgnaizations and individuals operate can be characterized by numerous uncertainties. As a result of these uncertainties, one significant aspect that is affected is the individual KSAOs as part of the human capital concept. LÄS MER

 3. 3. Att rigga för framgång - En kvalitativ studie om hur HR-personal arbetar strategiskt för att påverka organisationskulturen

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Ebba Lundström; Amanda Bredén; [2023]
  Nyckelord :HR; SHRM organisationskultur; strategisk sensemaking; att förbereda konversationen; Business and Economics;

  Sammanfattning : Title: Setting up for success - A qualitative study of how HR personnel work strategically to influence the organizational culture Seminar date: June 2nd, 2023 Course: FEKH49, Bachelor’s degree thesis in Management and Organisation, 15 credits Authors: Amanda Bredén och Ebba Lundström Advisor: Nadja Sörgärde Keywords: HR, SHRM, organizational culture, strategic sensemaking, preparing the conversation Research question: How can HR personnel work strategically to influence the organizational culture? Purpose: The purpose of the study is to nuance the discussion about the strategic work of HR personnel, and exemplify concrete activities of this strategic work from a context of organizational culture. Methodology: To achieve the purpose, a qualitative study consisting of eight semi-structured interviews have been conducted. LÄS MER

 4. 4. IT-bolag med sikte på 50/50-målet : En kvalitativ fallstudie om hur IT-bolag utformar aktiviteter i rekryteringsprocessen för att skapa en mer jämlik könsfördelning

  Kandidat-uppsats, Jönköping University/Högskolan för lärande och kommunikation

  Författare :Isa Almgren; Alice Fredberg; [2022]
  Nyckelord :Recruitment process; equality; configuration; IT-sector; Rekryteringsprocess; jämställdhet; utformning; IT-branschen;

  Sammanfattning : Bakgrund: IT-branschen spelar en central roll för Sveriges ekonomiska tillväxt och räknas idag som enbasindustri. Trots att en inkludering av kvinnliga medarbetare är värdeskapande både ur ett socialt ochekonomiskt perspektiv är män överrepresenterade i IT-branschen idag. LÄS MER

 5. 5. Human Resource Management i småföretag : En kvalitativ studie om småföretags organisering, aktiviteter och utmaningar av det (strategiska) HRM-arbetet

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för organisation och entreprenörskap (OE)

  Författare :Julia Haglund; Cecilia Ljungberg; [2021]
  Nyckelord :Human Resource Management; HRM; SHRM; Småföretag;

  Sammanfattning : The purpose of this study was to make an inventory of how small businesses work with HRM. The study is based on a qualitative research strategy with a deductive research approach. Data collection was conducted through five interviews with managers or HRM practitioners in small businesses. LÄS MER