Sökning: "sälj"

Hittade 3 uppsatser innehållade ordet sälj.

 1. 1. Ten thousand applications in ten minutes : Evaluating scalable recruitment, evaluation and screening methods of candidates for sales jobs

  Master-uppsats, KTH/Industriell Marknadsföring och Entreprenörskap

  Författare :Stephen Kirk; [2017]
  Nyckelord :Scalable recruitment; evaluation; evaluation for sales positions; screening; e-recruiting; ideal salesperson; digital recruitment; erecruiting; recruiting; human resources; human resource management; scalability; scalable recruiting; sälj; säljare; skalbar försäljning; utvärdering av säljare;

  Sammanfattning : While personnel evaluation has been extensively covered in literature, little is known about evaluation procedures screening a large number of applicants. The basis of this research was to investigate if candidates for sales positions can be evaluated in a scalable way (where the number of applications does not impact the cost of evaluation much) for an on demand sales platform. LÄS MER

 2. 2. Debuterande fastighetsmäklares socialiseringsprocess och dess etiska prägel

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Avdelningen för ekonomi; Högskolan i Gävle/Avdelningen för ekonomi

  Författare :Philip Strådal; Maria Hall; [2014]
  Nyckelord :socialiseringsprocess; fastighetsmäklare; etik; sälj; säljande organisationer;

  Sammanfattning : Titel: Debuterande fastighetsmäklares socialiseringsprocess och dess etiska prägel Nivå: C-uppsats i företagsekonomi Författare: Maria Hall & Philip Strådal Handledare: Lars-Johan Åge Datum: 2014 – maj Syfte: Intresset väcktes ur uppfattningen om fastighetsmäklares generellt låga förtroende bland allmänheten samt deras rapporterade etiska snedsteg i media. Syftet med uppsatsen är att undersöka hur den organisatoriska socialiseringsprocessen av debuterande fastighetsmäklare präglas av etiska aspekter med avsikt att främja framtida etiska ageranden. LÄS MER

 3. 3. Electronic Transportation Markets and New Technology

  Kandidat-uppsats, Malmö högskola/Fakulteten för kultur och samhälle (KS); Malmö högskola/Fakulteten för kultur och samhälle (KS); Malmö högskola/Fakulteten för kultur och samhälle (KS)

  Författare :Taulant Golaj; Bo Sümegi; Hakija Wargenkrook; [2014]
  Nyckelord :electronic transportation markets; road transportation; payload; RFID; empty running; competition;

  Sammanfattning : En transportbörs är en elektronisk marknadsplats där transportsäljare kan annonsera ledig kapacitet till försäljning och transportköpare kan ge förfrågningar på transporter. När aktörerna på transportbörsen har hittat en sälj- eller köpannons som passar deras behov sluter de avtal om en transport. LÄS MER