Sökning: "särskilda behov"

Visar resultat 1 - 5 av 13 uppsatser innehållade orden särskilda behov.

 1. 1. Betydelsen av att läsa och förstå text i samhällskunskap

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Lärande och samhälle

  Författare :Alexander Gustafsson; [2019]
  Nyckelord :fenomenografi; läsförståelse; lässtrategier; läsundervisning; samhällskunskap;

  Sammanfattning : Studien tar sin utgångspunkt i samhällskunskapsämnets texter, vilka enligt såväl forskning som verksamma lärare ses som särskilt svåra. I studien undersöks vad som är svårt med samhällskunskapstexterna, men framförallt riktas fokus mot lärares uppfattningar av läsförståelsens betydelse för måluppfyllelse i samhällskunskapsämnet, samt vilka strategier för undervisning som uppfattas framgångsrika och betydelsefulla av lärare. LÄS MER

 2. 2. Kan vi räkna med digitaliseringen? : En systematisk litteraturstudie om elever i särskilda utbildningsbehov i matematik och digitala verktygs funktion för deras lärande

  Magister-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för matematik (MA); Linnéuniversitetet/Institutionen för matematik (MA)

  Författare :Julia Lundkvist; Elina Bild; [2019]
  Nyckelord :Matematik; svårigheter; behov; digitala verktyg; funktion; specialundervisning;

  Sammanfattning : Denna systematiska litteraturstudie inriktar sig på elever i särskilda utbildningsbehov i matematik och syftar till att reda ut ifall ett visst hjälpmedel som pedagogiskt verktyg har vetenskapligt stöd. Mer specifikt ligger fokus på att svara på om det finns vetenskapligt stöd för att använda digitala verktyg som ett medel för lärande för elever i särskilda utbildningsbehov i matematik. LÄS MER

 3. 3. FÖRUTSÄGBARHETENS LOV OCH RUTINENS VÄLSIGNELSE : Examensarbete om möbeldesign för människor med psykisk funktionsnedsättning

  Kandidat-uppsats, Linköpings universitet/Malmstens Linköpings universitet

  Författare :Arna G Magnúsdóttir; [2018]
  Nyckelord :möbeldesign; autism; adhd; psykisk funktionsnedsättning;

  Sammanfattning : The purpose of this exam project in furniture design is to investigate what special needs persons with neuropsychiatric disorders have – especially those with ADHD and autism – and how furniture design can be of aid, by designing a piece of furniture that can meet some of those needs. I have mainly based my reasonings on books about neuropsychiatric disorders, such as Hallberg and Hallberg (2015) and Hjelmquist (2006), who has interviewed adults with these diagnoses. LÄS MER

 4. 4. Att upprätthålla liv : familjemedlemmars upplevelser av nutritionen och dess betydelse för personer som får palliativ vård

  Magister-uppsats, Sophiahemmet Högskola; Sophiahemmet Högskola

  Författare :Camilla Ekeblom; Elin Saltin; [2018]
  Nyckelord :Familjemedlemmar; Nutrition; Föreställningar; Palliativ vård;

  Sammanfattning : Palliativ vård innebär en aktiv helhetsvård till personer med obotlig livshotande sjukdom och vården syftar till att lindra lidande och främja livskvalitet för den sjuke och dess närstående/familjemedlemmar. Specialiserad palliativ vård innebär vård där personen har komplexa symtom eller särskilda behov som kräver ett multiprofessionellt team med särskild kunskap. LÄS MER

 5. 5. Hur och varför f–3-lärare arbetar med Kiwimetoden : – särskilt i relation till elever med lässvårigheter.

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Karlstads universitet/Institutionen för språk, litteratur och interkultur (from 2013)

  Författare :Alexandra Andreasson; [2018]
  Nyckelord :Kiwi method; learning to read; reading difficulties; meaningful teaching; primary school.; Kiwimetoden; läsinlärning; lässvårigheter; meningsfull undervisning; årskurs 1–3.;

  Sammanfattning : The purpose of this study is to describe how and why primary school teachers use the Kiwi method – especially in relation to reading difficulties. To answer this purpose, I conducted qualitative interviews with three primary school teachers. LÄS MER