Sökning: "saas"

Visar resultat 1 - 5 av 121 uppsatser innehållade ordet saas.

 1. 1. ”Jag känner aldrig att jag får blomma.” En tvärsnittsstudie för att jämföra särskilt begåvade gymnasieelevers upplevelse av skolan jämfört med normalbegåvade gymnasieelevers upplevelse

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Institutionen för psykologi

  Författare :Anette Glad; [2019]
  Nyckelord :attityd mot lärare; attityd mot skolan; gymnasieelever; motivation; målvärdering; SAAS-R; självkänsla; särskilt begåvade; Social Sciences;

  Sammanfattning : The aim of this study was to examine how gifted high school students rated their academic self-perception, attitude toward teachers, attitude toward school, goal valuation and motivation compared to a control group consisting of non-gifted high school students. A comparison between sexes was also made to examine whether they differed or not. LÄS MER

 2. 2. The Influence of Software-as-a-Service on IT Decision Authority

  Magister-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för informatik

  Författare :Philipp Gerdsmeier; Kevin Wespi; [2019]
  Nyckelord :IT Decision Authority; IT Governance; Software-as-a-Service; IT Consumerization; Survey Research; Business and Economics;

  Sammanfattning : The emergence of Software-as-a-Service (SaaS) simplifies the implementation of powerful business IT solutions. The notably lower technical knowledge required and the minimum capital investment needed enable non-IT professionals to adapt, develop and operate IT solutions independently. LÄS MER

 3. 3. Molntjänster : Skiljer sig den upplevda informationssäkerheten i SaaS-baserade molntjänster mellan utvecklare och privatpersoner?

  Kandidat-uppsats, Örebro universitet/Handelshögskolan vid Örebro Universitet; Örebro universitet/Handelshögskolan vid Örebro Universitet

  Författare :Robin Köhn; Hossam Hasan Hamid; [2019]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 4. 4. A roadmap for ensuring SAML authentication using Identity server for on- premises and cloud

  Master-uppsats, Luleå tekniska universitet/Institutionen för system- och rymdteknik

  Författare :Triveni Kodam; [2019]
  Nyckelord :SAML; IDP; IAM; Identity server; SP;

  Sammanfattning : Cloud-based applications especially SaaS applications have become essential for startups and various sized businesses. Adapting to these web applications helps to reduce operational costs and further provide flexibility in accessing individual data of the users. LÄS MER

 5. 5. Software as a service : Kritiska faktorer vid upphandlingen, och implementeringen, av SaaS-baserade tjänster hos kommuner inom Västra Götaland

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Skövde/Institutionen för informationsteknologi

  Författare :Jakob Helleskog; [2018]
  Nyckelord :Software as a Service; upphandling; implementering; molntjänster; myndighet;

  Sammanfattning : Software as a Service är en växande leveransmodell och används numera utav verksamheter världen över. Nya leveransmodeller av tjänster kräver dock nya perspektiv på hur de påverkar verksamheten. Studien baseras på en kvalitativ, intervjubaserad, undersökning mot kommuner inom Västra Götaland. LÄS MER