Sökning: "saas"

Visar resultat 16 - 20 av 152 uppsatser innehållade ordet saas.

 1. 16. Affärssystem som SaaS-lösning

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Teknik och samhälle

  Författare :Joakim Hellberg; Axel Svensson; [2020]
  Nyckelord :Affärssystem; erp; Affärsmodell; Molntjänster; partnerskap; SaaS; Konsultbolag;

  Sammanfattning : Organisationer har i decennier nyttjat affärssystem för att planera och övervaka samtliga delar av sina verksamheter. Sättet på vilket dessa system har körts har länge varit lokalt, på servrar hos den organisation som nyttjar systemet. Det har inneburit stora investeringar i hårdvara och höga underhållskostnader. LÄS MER

 2. 17. Safe Configurable Multitenant SaaS

  M1-uppsats, Linköpings universitet/Programvara och system; Linköpings universitet/Programvara och system

  Författare :Adam Leijonhufvud; Filip Håkansson; [2020]
  Nyckelord :multitenant; SaaS; compiling; code;

  Sammanfattning : Cloud computing is a significant step forward in computer science. It enables customers to use applications on devices such as telephones, tablets, and computers over the internet. However, in the case of some applications, moving to the cloud can be challenging. Enterprise Resource Planning (ERP) is one example of such an application. LÄS MER

 3. 18. Improving Software Testing in an Agile Environment

  Master-uppsats, KTH/Skolan för elektroteknik och datavetenskap (EECS)

  Författare :Jérôme de Chauveron; [2020]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Software development has evolved at an ever-increasing pace over the past years, one of the forces behind this acceleration is the move from on-premise application to cloud- based software: Software as a service (SaaS). Cloud computing has changed the way applications are deployed used and tested. LÄS MER

 4. 19. Agile Practices in Commercial SaaS Teams : A case study on the adoption of agile practices in non-software teams

  Master-uppsats, Uppsala universitet/Industriell teknik

  Författare :Bruno Petersen; [2020]
  Nyckelord :Agile in non-software development; agile enablers; agile methods; case study;

  Sammanfattning : Agile software development methods have seen great success in software teams. Research on the topic of adopting agile methods in development teams is extensive. In the literature key enabling factors are identified and numerous benefits of agile ways of working are named. LÄS MER

 5. 20. Från Minimal Viable Product till Most Lovable Product : Möjliga Boundary Objects mellan UX och Agil systemutveckling i SaaS-branschen i Sverige

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för informatik (IK); Linnéuniversitetet/Institutionen för informatik (IK)

  Författare :Caroline Carlsson; Daniel Larsson; [2020]
  Nyckelord :agil; boundary objects; informationslogistik; informationsöverföring; systemutveckling; user experience; ux;

  Sammanfattning : Praktiska erfarenheter från fallföretaget och tidigare forskning visar på utmaningar i att kombinera processerna för agil systemutveckling och användarbaserad designutveckling. Användarbaserad designutveckling förespråkas av UX (User eXperience). LÄS MER