Sökning: "safety behaviour"

Visar resultat 1 - 5 av 195 uppsatser innehållade orden safety behaviour.

 1. 1. Work is where my bike is. Identifying windows of opportunity for bike commuting in the heart of Germany’s car industry

  Master-uppsats, Lunds universitet/LUCSUS

  Författare :Sandra Seethaler; [2019]
  Nyckelord :Sustainability Science; Behaviour Analysis; Bike Communiting; Sustainable Mobility; Transport Planning; Germany; Social Sciences;

  Sammanfattning : In Germany, country of diesel bans and postponed climate goals, the region of Baden-Württemberg, as the heart of the country’s car industry, faces especial challenges. Due to its highly car-oriented transport system and topographical structure, the region is notorious for some of the country’s worst air quality levels. LÄS MER

 2. 2. Cykelbanors bredd och cyklisters beteende : En metod för att uppskatta cyklisters upplevda risknivåer på olika bredder av cykelbanor

  Master-uppsats, KTH/Urbana och regionala studier

  Författare :Johan Egeskog; [2019]
  Nyckelord :bicycle; bike lanes; cycling; standards; width; speed; risk compensation; Sweden;

  Sammanfattning : The aim of this study was to investigate different standards of bidirectional bike lanes and investigate if they provide enough space for the needs of cyclists. A method was developed for evaluating cyclists’ behaviour using the theory of risk homeostasis and two risk-factors; speed and sideways position. LÄS MER

 3. 3. The Analysis of Results of Stochastic Evacuation Models

  Master-uppsats, Lunds universitet/Avdelningen för Brandteknik

  Författare :Erik Smedberg; [2019]
  Nyckelord :Evacuation; Fire safety; Behavioural uncertainty; Evacuation modelling; Evacuation simulation; Pathfinder; Functional analysis; Egress.; Technology and Engineering;

  Sammanfattning : All humans are unique, we have different characteristics and we make different decision. This is a challenge when it comes to modelling human behaviour. The models we design are based on mathematics where there is no room for inconsistencies such that are present in human behaviour. LÄS MER

 4. 4. Unga mäns riskbeteende i trafiken

  Master-uppsats, Lunds universitet/Riskhantering (CI)

  Författare :Kajsa Jakobsson; [2019]
  Nyckelord :Trafik; risk; olyckor; genus; förebyggande åtgärder; riskbeteende; Technology and Engineering;

  Sammanfattning : During decades men, and especially young adults, have been overrepresented in statistics for traffic accidents. It is known that this trend is linked to men’s riskier behaviour when driving. Sweden has a zero vision (Nollvisionen), which states that no one should die or be seriously injured in traffic and is applied for all road safety work. LÄS MER

 5. 5. Det minst dåliga: En kvalitativ studie av personals erfarenheter och upplevelser av positivt risktagande i form av ”nolltolerans” gentemot självskadebeteende inom psykiatrisk heldygnsvård

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Institutionen för psykologi

  Författare :Evelina Ingelsson Lindell; [2019]
  Nyckelord :nolltolerans; positivt risktagande; självskadebeteende; psykiatrisk heldygnsvård; upplevd självförmåga; kontroll-lokus; autonomi; zero tolerance; positive risk-taking; self-injurious behaviour; psychiatric inpatient care; self-efficacy; locus of control; autonomy; Social Sciences;

  Sammanfattning : Syftet med denna studie var att undersöka hur ”nolltolerans” gentemot självskadebeteende tillämpas inom den psykiatriska heldygnsvården och hur personalen upplever arbetet med metoden. Tolv anställda på en psykiatrisk klinik i Region Skåne intervjuades varpå en tematisk analys genomfördes. LÄS MER