Sökning: "safety requirement"

Visar resultat 1 - 5 av 140 uppsatser innehållade orden safety requirement.

 1. 1. Läkemedelsdelegering – en välkommen eller påtvingad uppgift?

  Magister-uppsats,

  Författare :Therese Lindskog; Alexandra Riski Wiklund; [2019-01-21]
  Nyckelord :läkemedelsdelegering; läkemedelsadministration; omsorgspersonal; hemtjänst; hemsjukvård;

  Sammanfattning : Background: The population is getting older and the life expectancy is expected toincrease. With increasing age, the incidence of comorbidity and drug use increases, whichplaces great demands on healthcare and care. If the elderly can not handle their medication athome, municipal health care can give assistance. LÄS MER

 2. 2. Concept Development of Weather Protection for a Payment Terminal

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Teknik och samhälle

  Författare :Dannio Nguyen; Amro Abu-Zarour; [2019]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Behovet av smarta lösningar och automatisering av maskiner som kan recudera mänsklig arbetskraft för en förbättrad effektivitet och säkerhet har ökat i de senaste åren. För att idag få konkurrenskraftiga och hållbara produkter för den globala marknaden måste produkterna vara anpassade för olika väderförhållanden. LÄS MER

 3. 3. Konstruktion av lyftverktyg : Lyftverktyg till L-stöd för enklare hantering

  M1-uppsats, Karlstads universitet/Fakulteten för hälsa, natur- och teknikvetenskap (from 2013)

  Författare :Emil Jonsson; [2019]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : The company Falcken Forshaga are manufacturing lifting tools for the steel, paper and concrete industry. The company wants a lifting tool for L-supports which they want to be able to sell to the concrete industry. LÄS MER

 4. 4. Design för möbler i framtidens förskola – Ett möbelset som främjar lärandet

  M1-uppsats, KTH/Hållbar produktionsutveckling (ML); KTH/Hållbar produktionsutveckling (ML)

  Författare :Joy Mallari; Roine Penttilä; [2019]
  Nyckelord :Furniture-set; Preschool; school interior; Reggio Emilia; Product-development; CAD; Concept; Construction; Möbelset; Förskola; Inomhusmiljö; Reggio Emilia; Produktutveckling; CAD; Koncept; Konstruktion;

  Sammanfattning : Målet med detta examensarbete var att ta fram ett koncept på möbelset som passar in i framtidens förskolor, samt att leverera CAD-modeller och tillverkningsunderlag. Detta möbelset skall enligt en kvantitativ definition kunna främja för lärandeförmågan hos användaren, med tanke på funktion, säkerhet, och tillgänglighet. LÄS MER

 5. 5. “Learning to swim is like learning Swedish”: A Grounded Theory study of immigrant swim teacher’s conceptualization of swimming ability and their strategies used for newly immigrated families

  Master-uppsats, Lunds universitet/Socialmedicin och global hälsa

  Författare :Jamie Linnea Luckhaus; [2019]
  Nyckelord :aquatic knowledge; drowning prevention; drowning risks; immigrants; integration; intervention; health promotion; nyanlända; simlärare; swimming; swimming ability; Svenska Livräddningssällskapet; vattenkunskap; vattenvana; water safety; water safety attitudes; Medicine and Health Sciences;

  Sammanfattning : Introduction: Swimming ability provides many known benefits while a lack of ability can result in dire consequences including death. Swimming and water safety are taught in the Swedish school system and increase the likelihood of being able to save oneself and other. LÄS MER