Sökning: "saga och naturvetenskap"

Visar resultat 1 - 5 av 7 uppsatser innehållade orden saga och naturvetenskap.

 1. 1. Jag är nog rätt bra ändå : en studie över tjejers och killars självförtroende inom naturvetenskapliga ämnen och matematik på gymnasiet

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Linköpings universitet/Institutionen för fysik, kemi och biologi; Linköpings universitet/Institutionen för fysik, kemi och biologi

  Författare :Sofie Kjellgren; Emelie Gustavsson; [2019]
  Nyckelord :Självförtroende; intresse; attityder; självtillit; naturvetenskap; naturvetenskapliga ämnen; biologi; matematik; naturvetenskapsprogrammet; gymnasiet; tjejer; killar; könsskillnad; STEM;

  Sammanfattning : Naturvetenskapen spelar en ständigt större och större roll i världen när rymden utforskas, klimathotet ska bekämpas och samhället digitaliseras. Antal STEM-yrken (Science Techonology Engineering and Mathematics) ökar lavinartat vilket ställer krav på att skolan ska utbilda framtidens generation inom dessa ämnen. LÄS MER

 2. 2. Skönlitteratur, teknik och naturvetenskap : en systematisk litteraturstudie om användningen av skönlitteratur i undervisningen i årskurserna F-3

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Linköpings universitet/Institutionen för samhälls- och välfärdsstudier

  Författare :Evelina Dalgren; [2017]
  Nyckelord :teknik; naturvetenskap; skönlitteratur; undervisning; lågstadiet;

  Sammanfattning : Denna systematiska litteraturstudie genomförs i syfte att undersöka vad befintlig forskning säger om användningen av skönlitteratur i undervisningen av teknik och naturvetenskap för årskurserna F-3. Frågeställningarna är enligt följande: - I vilken utsträckning kan, enligt tidigare forskning, skönlitteratur underlätta barns förståelse för teknik och naturvetenskap? - I vilken utsträckning kan, enligt tidigare forskning, skönlitteratur uppmuntra barns begreppsbildning i teknik och naturvetenskap? - I vilken utsträckning kan, enligt tidigare forskning, skönlitteratur bidra till att förbättra barns inställning till teknik och naturvetenskap? Några av de centrala begreppen i uppsatsen är begreppsbildning, teknik och teknisk allmänbildning, naturvetenskap och naturvetenskaplig allmänbildning, och skönlitterära barnböcker. LÄS MER

 3. 3. "Vår saga ska vara en bro av glasspinnar"-En studie om dialogen mellan barnet och pedagogen i ett utforskande av naturvetenskap och teknisk perpsektiv.

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Mittuniversitetet/Avdelningen för utbildningsvetenskap

  Författare :Susanne Weman; [2016]
  Nyckelord :Barn; förskola; dialog; naturvetenskap och teknik; konstruktion; utforskande; frågor;

  Sammanfattning : Syftet med den här studien är att undersöka hur pedagoger kommunicerar med barn och är medforskare när barn undersöker olika fenomen och vill få svar på frågor om naturvetenskap och teknik. Vilka frågor ställer barnen i ett utforskande samt på vilket sätt bemöter pedagogen frågorna så att det sker ett lärande? Det som framkom i min studie är att barn är intresserad av naturvetenskap och teknik samt att nyfikenhetsfrågorna finns där när pedagogen är med som en medforskare kring objektet. LÄS MER

 4. 4. "Newton" i Nasses taxi. Om barns erfarande av ett fysikaliskt lärandeobjekt inbäddat i en fantasifylld lärandeakt

  Magister-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för pedagogik, kommunikation och lärande; Göteborgs universitet/Institutionen för pedagogik, kommunikation och lärande

  Författare :Anna Backman; [2014-06-24]
  Nyckelord :förskola; fysikaliska fenomen; naturvetenskap; lek; saga; variationsteori; Newton; Nasses taxi;

  Sammanfattning : Föreliggande studie syftar till att undersöka om och hur barn erfar ett naturvetenskapligt innehåll i sammanhang av saga och lek. Intresset riktas mot vilka effekter en fantasifylld lärandeakt har för barns erfarande av ett fysikaliskt innehåll som är inbäddat i saga och lek. LÄS MER

 5. 5. En resa bland planeterna med Lova, Melker och Pixi. : Ett undervisningsmaterial inom astronomi för årskurs ett till tre.

  M1-uppsats, Mälardalens högskola/Akademin för ekonomi, samhälle och teknik; Mälardalens högskola/Akademin för ekonomi, samhälle och teknik

  Författare :Marta Krause; Amanda Larsson; [2013]
  Nyckelord :Physics; astronomy; space; teaching aid; experiments; story; Fysik; astronomi; rymden; läromedel; experiment; saga;

  Sammanfattning : Vi har under vår verksamhetsförlagda utbildning, utifrån egna erfarenheter och genom att läsa forskning fått en förståelse för att barns föreställningar om naturvetenskapliga fenomen inte stämmer överens med verkligheten. Det har också gett oss en uppfattning om att det saknas läromedel inom astronomi för barn i de yngre åldrarna. LÄS MER