Sökning: "sagittal kraniosynostos"

Hittade 1 uppsats innehållade orden sagittal kraniosynostos.

  1. 1. Effekter av ett förändrat postoperativt omhändertagande av spädbarn med sagittal kraniosynostos efter strip kraniotomi med fjäderteknik

    Magister-uppsats,

    Författare :Linda Heldmer; Lovisa Winlöf; [2021-05-18]
    Nyckelord :Intensivvård; postoperativ vård; intensivvårdssjuksköterska; spädbarn; sagittal kraniosynostos; strip kraniotomi med fjäderteknik;

    Sammanfattning : Bakgrund: Spädbarn med sagittal kraniosynostos som vårdas efter strip kraniotomi med fjäderteknik har visat sig ha en lägre komplikationsrisk jämfört med andra operationstekniker. Smärtbehandling genom intermittenta morfininjektioner har visat sig vara lika effektivt som kontinuerlig morfininfusion. LÄS MER