Sökning: "sagoberättande"

Visar resultat 1 - 5 av 27 uppsatser innehållade ordet sagoberättande.

 1. 1. Samspel och strid : Skillnader mellan kooperativt och kompetitivt spel med lärandemål

  Magister-uppsats, Högskolan i Skövde/Institutionen för informationsteknologi

  Författare :Karl Malm; [2020]
  Nyckelord :Brädspel; muntligt sagoberättande; kooperativt lärande; interaktivt lärande; chunking-teori;

  Sammanfattning : I denna studie undersöks ett brädspel under utveckling. Innehållsmässigt bygger spelet på folklore och folkminne förlagt till delregionen Skaraborg. Med stöd av karta och resurskort berättar spelarna sagor. LÄS MER

 2. 2. Språkutvecklande arbete i den flerspråkiga förskolan : En fenomenografiskt inspirerad intervjustudie om villkor för andraspråksinlärning

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Linköpings universitet/Institutionen för beteendevetenskap och lärandeLinköpings universitet/Utbildningsvetenskap

  Författare :Josefina Lindeståhl; [2019]
  Nyckelord :multilingualism; preschool; special education; language development; Swedish as a second language; flerspråkighet; förskola; specialpedagog; språkutvecklande arbetssätt; svenska som andraspråk;

  Sammanfattning : Studien utgör en analys och jämförelse mellan förskolechefers, specialpedagogers och förskollärares uppfattningar om vilka faktorer för ett språkutvecklande arbetssätt som är framgångsrika i den flerspråkiga förskolan. Ett särskilt fokus har lagts på didaktisk tillämpning av språkutvecklande arbetssätt. LÄS MER

 3. 3. Sagoberättandet i förskolan. : Hur sagan kan användas i förskolans verksamhet för att synliggöra samt stärka barn i sin språkutveckling

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT

  Författare :Jeanette Therese Ahlstedt; [2019]
  Nyckelord :saga; språkutveckling; förskola; barn; förskollärare;

  Sammanfattning : Bakgrund Studien belyser vikten av förskollärarnas betydelsefulla roll i förskolans verksamhet att ge barn förutsättningar att ta del av sagoberättande samt möjligöra för barn att möta litteratur på varierande sätt. Det ingår i förskolans uppdrag att stödja barns språklärande för att i framtiden ta del av samhället som är uppbyggt av kommunikationsformer som tecken, symboler, skrift samt bilder. LÄS MER

 4. 4. Att berätta för barn om sorg och död : Sagoelementens funktion i Astrid Lindgrens Bröderna Lejonhjärta och Fredrik Backmans Min mormor hälsar och säger förlåt

  Master-uppsats, Uppsala universitet/Litteraturvetenskapliga institutionen

  Författare :Krystyna Dabrowska; [2018]
  Nyckelord :barnlitteraturen; folksagan; sagoberättande; hantering av sorg; Astrid Lindgren; Fredrik Backman;

  Sammanfattning : Folksagan har påverkat barnböcker ganska tydligt genom åren, mest innehållsmässigt. Men det jag undersöker i min uppsats är själva sagoberättandet som grepp och hur dess närvaro i böcker som framställer svåra ämnen kan påverka barnets hantering av sorg. LÄS MER

 5. 5. Att tillaga en saga : - Hur sagoberättande kan användas för att implementera Sapere-metoden i hemmet hos småbarnsfamiljer

  Kandidat-uppsats, Örebro universitet/Restaurang- och hotellhögskolan

  Författare :Elin Olga Magndal; [2018]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : .... LÄS MER