Sökning: "sagoberättande"

Visar resultat 1 - 5 av 23 uppsatser innehållade ordet sagoberättande.

 1. 1. Att berätta för barn om sorg och död : Sagoelementens funktion i Astrid Lindgrens Bröderna Lejonhjärta och Fredrik Backmans Min mormor hälsar och säger förlåt

  Master-uppsats, Uppsala universitet/Litteraturvetenskapliga institutionen

  Författare :Krystyna Dabrowska; [2018]
  Nyckelord :barnlitteraturen; folksagan; sagoberättande; hantering av sorg; Astrid Lindgren; Fredrik Backman;

  Sammanfattning : Folksagan har påverkat barnböcker ganska tydligt genom åren, mest innehållsmässigt. Men det jag undersöker i min uppsats är själva sagoberättandet som grepp och hur dess närvaro i böcker som framställer svåra ämnen kan påverka barnets hantering av sorg. LÄS MER

 2. 2. "Jag gör en bok som är Alfons och pottan"

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö högskola/Lärande och samhälle

  Författare :Louise Persson; Emma Fredriksson; [2016]
  Nyckelord :barnsamtal; dramaredskap; förskola; högläsning; literacy; muntligt berättande; sagoframställningar; sagopedagog;

  Sammanfattning : Vi har valt att lägga fokus på barn i förskolan eftersom vi pluggar till förskollärare. För oss har det framgått hur lite inslag det är av sagoberättande i förskolan och tillämpningen av dramaredskap som ett verktyg i berättandet. LÄS MER

 3. 3. Charlie Chaplins Berättartekniker : Det tidiga 1900 talets berättartekniker för komedifilm möter 2010 talets Sverige

  Kandidat-uppsats, Blekinge Tekniska Högskola; Blekinge Tekniska Högskola

  Författare :Annelie Düring; Fanny Liljeqvist; [2016]
  Nyckelord :Charlie Chaplin Storytelling short film comedy; Charlie Chaplin Berättarteknik kortfilm komedi;

  Sammanfattning : I det här arbetet studeras Charlie Chaplins berättartekniker, både sagoberättande, visuellt och audiellt i ett försök att komma fram till huruvida de berättartekniker som Chaplin använde sig av fortfarande kan fungera i komiska produktioner idag. Vi kommer i texten titta närmare på hur han använde kameran både när han filmade och klippte, hur han strukturerade upp sina ljudkompositioner, hur han använde kontraster, hur han skrev sina berättelser för att antalet skämt skulle bli just rätt, samt hur han förde sig både framför och bakom kameran för att sedan applicera detta på en kortfilm i vårt skapande. LÄS MER

 4. 4. Flerspråkighet i förskolan. : En intervju- och observationsstudie av pedagogers arbete med flerspråkiga barn.

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Högskolan i Gävle/Högskolan i Gävle/Avdelningen för utbildningsvetenskapLärarutbildningsnämnden; Högskolan i Gävle/Avdelningen för utbildningsvetenskap

  Författare :Elin Kling; Elisabeta Rota Razafimandimbison; [2015]
  Nyckelord :Barn; flerspråkighet; förskola; interkulturellt förhållningssätt; lärandemiljö; språkutveckling; svenska språket;

  Sammanfattning : Syftet med studien var att se hur pedagoger arbetar med flerspråkiga barns språkutveckling i svenska. Utifrån insamlat empiriskt material avsågs att besvara tre valda frågeställningar som behandlar lärandemiljön, pedagogernas resonemang kring språkutveckling i sitt arbete samt deras strategier för språkutveckling hos flerspråkiga barn. LÄS MER

 5. 5. Att lära sig svenska i en flerspråkig förskola. En observationsundersökning av pedagogers språkutvecklande arbete

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet

  Författare :Mladenka Jovanovic; Olga Mirovskaya; [2014-01-28]
  Nyckelord :förskola; flerspråkighet; svenska språket; språkutveckling; lärandemiljö; strategier;

  Sammanfattning : Syftet med denna studie var att undersöka förskollärarnas arbetssätt på flerspråkiga förskolor. Den empiriska studien avsåg att besvara syftet utifrån två frågeställningar som berör frågor om hur förskollärare utformar det fysiska rummet i en flerspråkig miljö och vilka strategier de använder för att främja flerspråkiga barns språkutveckling. LÄS MER