Sökning: "sagokaraktärer"

Hittade 3 uppsatser innehållade ordet sagokaraktärer.

 1. 1. Och så levde hon lycklig i alla sina dagar... : En litteraturstudie om genusstrukturer i sagor

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Högskolan i Jönköping; Högskolan i Jönköping

  Författare :Agnes Lindell; Lovisa Törnebladh; [2019]
  Nyckelord :sagor; kvinnliga karaktärer; skola; genusperspektiv; normer;

  Sammanfattning : Hur framställs egentligen kvinnliga karaktärer i sagor och har dessa framställningar någon påverkan på barn i deras skapande av den egna könsidentiteten? Vi har utifrån forskning försökt besvara hur kvinnliga karaktärer framställs i traditionella sagor, samt hur barn uppfattar karaktärer i traditionella och i feministiska sagor. Då skolan har i uppdrag att aktivt motverka stereotypiska könsmönster och ge elever möjlighet till att finna sin unika egenart, anser vi att det är av hög relevans att studera hur de texter elever möter kritiskt kan granskas utifrån ett genusperspektiv. LÄS MER

 2. 2. Hon har fin klänning och han är cool : Barns uppfattning om sagokaraktärer

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Linnéuniversitetet/Institutionen för utbildningsvetenskap (UV); Linnéuniversitetet/Institutionen för utbildningsvetenskap (UV)

  Författare :Linn Augustsson; Malin Andersson Sramek; [2014]
  Nyckelord :Normer; stereotyper; könsöverskridande; könsstereotypa; sagokaraktärer; genus och barns tankar.;

  Sammanfattning : Genusfrågor när det gäller filmer och böcker har varit omdiskuterat i samhället, liksom genusfrågor i förskolan. Forskare har gjort en del studier om hur vuxna ställer sig till detta, men desto mindre om vad barn tänker kring könsroller och könsmönster. LÄS MER

 3. 3. Vi föds inte till Händiga Hanna eller Byggare Bob, vi blir det! Sagors inverkan på könsrealterade attityder till teknik

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö högskola/Lärarutbildningen (LUT); Malmö högskola/Lärarutbildningen (LUT)

  Författare :Marie Andresen; Alexandra Hjelmqvist; [2007]
  Nyckelord :attityder; flickor; förebilder; identifikation; könsidentitet; pojkar; positionering; sagor; teknik;

  Sammanfattning : Genom att läsa berättelser för elever i skolår 1 och 2 har vi undersökt vilka positionerbarn antar när de dramatiserar sagokaraktärer som sysslar med teknik. En saga medtraditionella könsroller lästes för en grupp elever och samma saga men med omvändakönsroller lästes för en annan grupp. LÄS MER