Sökning: "sagoläsning"

Visar resultat 1 - 5 av 31 uppsatser innehållade ordet sagoläsning.

 1. 1. Flerspråkiga barns språkutveckling i förskolan

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Lärande och samhälle

  Författare :Maimunah Shaban; [2018]
  Nyckelord :Flerspråkighet; Identitetsutveckling; Lärandemiljön; Modersmål; Språkutveckling;

  Sammanfattning : Sammanfattning Syftet med studien är att undersöka hur pedagoger uppfattar flerspråkighet i förskolan och hur de berättar att de stödjer flerspråkiga barns språkutveckling. Samt att undersöka lärandemiljöns betydelse för barns språkutveckling. LÄS MER

 2. 2. Förskollärares arbete med flerspråkiga barns språkutveckling

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Lärande och samhälle

  Författare :Arbnora Biljali Ilazi; Roqia Ayubi; [2018]
  Nyckelord :modersmål; flerspråkighet; språkutveckling;

  Sammanfattning : Studiens syfte är att bidra med kunskap om hur några förskollärare arbetar för att främja flerspråkiga barns språkutveckling i förskolans verksamhet. För att få en klarare uppfattning kring hur förskollärarna arbetar, har vi valt att använda oss av frågeställningar som berör samt belyser vilka metoder och arbetssätt de använder sig av för att främja barns språkutveckling likväl vilka arbetssätt och metoder förskollärare använder sig av för att anpassa verksamheten till de flerspråkiga barnen. LÄS MER

 3. 3. Barn kommunicerar! : En studie om hur pedagoger och barn kan kommunicera med hjälp av estetiska aktiviteter.

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT; Högskolan i Borås/Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT

  Författare :Sara Hjerpe; Helena Påhlson; [2017]
  Nyckelord :Kommunikation; estetiska aktiviteter; sagoläsning; bild; musik och förskola;

  Sammanfattning : BakgrundDenna studie undersöker hur pedagoger kan kommunicera med barn genom estetiska aktiviteter i förskolan.SyfteDetta arbete har som syfte att bidra med kunskap om barns kommunikation genom estetiska aktiviteter. Mer specifikt studeras här kommunikationen mellan barn och pedagoger i samband med estetiska aktiviteter. LÄS MER

 4. 4. Åtta förskollärares syn på modersmålsstöd i Malmö stad

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö högskola/Lärande och samhälle

  Författare :Sabina Karupovic; Catherine McCreadie; [2016]
  Nyckelord :förskola; förskollärare; modersmål; modersmålsstöd; språkverktyg;

  Sammanfattning : Syftet med studien är att undersöka vilka begränsningar och möjligheter det finns med den tidigare samt den aktuella formen för modersmålsstöd i Malmö stad, sett utifrån några förskollärares perspektiv. Vår teoretiska utgångspunkt ligger i den sociokulturella teorin där bland annat barns språkinlärning, främst i samspel med andra, berörs. LÄS MER

 5. 5. Flerspråkighet på förskolan

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Lärande och samhälle

  Författare :Shawnim Ado; [2015]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Abstract Syftet med det här arbetet är att undersöka och få kunskap om hur pedagoger på förskolan arbetar med språkutveckling hos flerspråkiga barn. Jag vill undersöka pedagogernas förhållningssätt till flerspråkigheten och vilka resurser de har för att stimulera språk-och identitetsutveckling hos flerspråkiga barn. LÄS MER