Sökning: "sagor och naturvetenskap"

Hittade 2 uppsatser innehållade orden sagor och naturvetenskap.

 1. 1. Matematik i förskolan : Pedagogers uppfattningar och arbete med ämnet i verksamheten

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Högskolan i Gävle/Akademin för teknik och miljöHögskolan i Gävle/Avdelningen för elektronik, matematik och naturvetenskap

  Författare :Sofia Åkerlind; [2010]
  Nyckelord :Enkätundersökning; förskollärare; matematik i förskolan; uppfattningar;

  Sammanfattning : Syftet med uppsatsen är att ta reda på vad pedagoger på fyra förskolor i en mellansvensk stad har för uppfattningar om matematik i förskolan och hur de själva anser att de arbetar med ämnet i verksamheten. Undersökningen bygger på en enkät där pedagogerna fått beskriva vad de anser att matematik i förskolan är samt hur de arbetar med ämnet i verksamheten. LÄS MER

 2. 2. Undervisningssekvens i naturvetenskap med sagans och berättandets form i fokus

  M1-uppsats, Mälardalens högskola/Akademin för hållbar samhälls- och teknikutveckling

  Författare :Maria Rosén; [2009]
  Nyckelord :Sagor; naturvetenskap; fotosyntes; undervisningssekvens;

  Sammanfattning : Syftet med denna uppsats har varit att planera, genomföra och utveckla en lektionssekvens i naturvetenskap där sagan och berättandet som form används som metod. Undervisningen handlade främst om fotosyntes och fröets livsbetingelser. Eleverna gick i årskurs fyra. LÄS MER