Sökning: "sagor"

Visar resultat 1 - 5 av 259 uppsatser innehållade ordet sagor.

 1. 1. ”Är det en han eller hon?” En kvalitativ studie om hur genus framställs i barnlitteratur samt hur barn och förskollärare samtalar om kön under boksamtal.

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Uppsala universitet/Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier

  Författare :Backlund Agnes; Dagermark Hanna; [2022]
  Nyckelord :Genus; kön; femininitet; maskulinitet; barnlitteratur; normkreativitet;

  Sammanfattning : Syn på genus är något som formas i både hem och förskola. Både människor, material och miljöer påverkar individens uppfattning och syn gällande sin egen identitet och andras. Barn påverkas tidigt av rådande normer i samhället på olika vis. LÄS MER

 2. 2. Matematik på förskolan : Matematikundervisning i barnens lek

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Högskolan i Borås/Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT

  Författare :Shanaz Said; Sihem Semouk; [2022]
  Nyckelord :förskola; undervisning; matematik; lek; förskollärare;

  Sammanfattning : Sammanfattning Inledning Matematik är en viktig del i förskolans värld för att få en bra grund i skolan och i vårt samhälle speciellt med tanke på att matematik hela tiden finns runt omkring oss och används i många olika sammanhang. Det som krävs är att förskollärare ska synliggöra och tydliggöra matematiken på olika sätt för att locka barnens intresse i vardagliga situationer. LÄS MER

 3. 3. ”Trodde aldrig jag skulle skriva egen fanfiction” : Språkliga och litterära aspekter av elevers skrivande av fanfiction

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Malmö universitet/Institutionen för kultur, språk och medier (KSM)

  Författare :Mersad Hodzic; [2022]
  Nyckelord :fanfiction; bildspråk; stödstrukturer; redskap; verktyg; språkriktighet; kunskapsutveckling;

  Sammanfattning : Den föreliggande studien undersöker vilken roll stödstrukturer kan ha för elevers skrivande av fanfiction i form av sagor, med fokus på språkliga och litterära aspekter. Studien genomfördes på en stor högstadieskola i södra Sverige och sammanlagt deltog 81 elever från fyra klasser i årskurs sju. LÄS MER

 4. 4. Ett kritiskt förhållningssätt till IKT och digitala verktyg i förskolan : En kvalitativ studie om hur förskollärare resonerar kring IKT, digitala verktyg och källkritik

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Karlstads universitet

  Författare :Frohm Lisabeth; Albertsson Julia; [2022]
  Nyckelord :Activity triangle; digital tools; ICT; source criticism; preschool teacher.; Aktivitetstriangel; digitala verktyg; IKT; källkritik; förskollärare.;

  Sammanfattning : In today's society, the use of digital tools and social media is increasing. Therefore, we want to study how preschool teachers express their use of digital tools, and how they describe a source-critical approach in relation to children's usage of information communication technology (ICT). LÄS MER

 5. 5. The Japanese Tale Urashima Tarō in a Swedish Children’s book of the Early 20th Century : A Comparative Literary Analysis of the Tale Elements of Urashima Tarō in Ida Trotzig’s book Japanska sagor (Japanese Tales), published in 1912

  Kandidat-uppsats, Högskolan Dalarna/Institutionen för språk, litteratur och lärande

  Författare :Madeleine Wolke; [2022]
  Nyckelord :Japanese tales; Folktales; Ida Trotzig; Children’s literature; Folktale collection; Urashima Tarô;

  Sammanfattning : The present thesis examines Japanese folktales through a comparative case study of the tale elements of Fiskarpojken Urashima (The fisher-boy Urashima) in the Swedish children’s book Japanska sagor (Japanese tales) written by Ida Trotzig, published in 1912. The book was part of the book series Barnbiblioteket Saga (The Children’s Tale Library). LÄS MER