Sökning: "sahlman"

Visar resultat 1 - 5 av 22 uppsatser innehållade ordet sahlman.

 1. 1. Medarbetarnas perspektiv på sin egen kompetensutveckling

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Pedagogik

  Författare :Joakim Sahlman Jacobsen; Axel Tuncel; [2022]
  Nyckelord :Kompetens; Kompetensutveckling; Lärande; IT-branschen; Social Sciences;

  Sammanfattning : Utgångspunkten i denna studie är att utforska ämnet kompetens och kompetensutveckling inom IT-branschen. På grund av att branschen är i ständig utveckling ställs medarbetare och organisationer inför ett kontinuerligt behov att uppdatera kompetenser. LÄS MER

 2. 2. Trygghet genom stadsdelsomvandling : utvecklingen av Berga centrum, Linköping

  Kandidat-uppsats, SLU/Department of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

  Författare :Frida Sahlman; [2022]
  Nyckelord :stadsbyggnad; trygghet; jämlikhet; situationell brottsprevention; offentliga rum;

  Sammanfattning : Säkerhet och trygghet är idag stora samhällsfrågor. Urbanisering har medfört resurskonkurrens mellan städer. Det är därför av stor vikt för staden att vara trygg och säker. Diskursen har medfört att välfungerande platser beskrivs som fria från brott, attraktiva och välförvaltade. LÄS MER

 3. 3. Språkutvecklande matematikundervisning i gymnasieskolan : matematiklärares beskrivningar av språkutvecklande arbetssätt

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Mälardalens universitet/Akademin för utbildning, kultur och kommunikation

  Författare :Erik Eklöf; Kristina Sahlman; [2022]
  Nyckelord :gymnasieskolan; kommunikation; matematikundervisning; språkutvecklande arbetssätt; stöttning;

  Sammanfattning : I dagens skola finns det ungefär 140 olika modersmål representerade, vilket gör att skolan präglas av mångfald och blir en kulturell mötesplats. Detta ställer höga krav på att undervisningen utvecklar både språk- och ämneskunskaper, vilket skolans styrdokument betonar. LÄS MER

 4. 4. Värdet av visuellt stöd i skolan : Möjligheter och utmaningar ur ett lärar- och specialpedagogiskt perspektiv

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Umeå universitet/Pedagogiska institutionen

  Författare :Charlotte Nutti; Anna Sahlman; [2021]
  Nyckelord :Extra anpassningar; bildstöd; grundskolans tidigare år; specialpedagog; speciallärare;

  Sammanfattning : Syftet med denna studie är att skapa kunskap om hur lärare, specialpedagoger och speciallärare i grundskolans tidigare år använder visuellt stöd samt deras upplevelser av att arbeta med det. Studien är kvalitativ och genomförs med semistrukturerade intervjuer med fem lärare, två specialpedagoger och två speciallärare på fyra olika skolor i en geografisk närhet. LÄS MER

 5. 5. Covid-19 och dess påverkan på måltidsmiljö och måltidsmönster : En enkätstudie om den upplevda förändringen till följd av social isolering

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för kostvetenskap

  Författare :Nelly Carlsson; Sofia Sahlman; [2021]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Bakgrund: Pandemin covid-19 har världen över påverkat människors vardag, och därigenom var, när och med vem måltider intas. Ett flertal studier härleder till att en total nedstängning av samhället inverkar på val av livsmedel, mängd samt frekvens för intag. LÄS MER