Sökning: "said ahmed"

Visar resultat 1 - 5 av 13 uppsatser innehållade orden said ahmed.

 1. 1. Bilden av muslimer och araber i amerikansk media veckan efter terrorattackerna den elfte september 2001 : A Qualitative Content Analysis of how Muslims and Arabs are depicted in American news media the week after 9/11.

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Högskolan i Halmstad/Akademin för lärande, humaniora och samhälle

  Författare :Mahomed Ahmed Abdi; [2021]
  Nyckelord :Muslims; Arabs; Islam; news media; orientalism; new frames; 9 11; qualitative content; analysis.;

  Sammanfattning : The aim with this research essay is to examine how Muslims and Arabs are depicted in aselection of four American newspapers following the terror attack on the World Trade Center andthe Pentagon. In order to examine my two main question, I have two theories in which myresearch is based on and they are the framing theory and the postcolonial theory. LÄS MER

 2. 2. Rum för diskussion? - En etnologisk undersökning av digitala diskussioner om feminism

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Avdelningen för etnologi

  Författare :Rebecka Johansson; [2020]
  Nyckelord :Feminism; Facebook; Online discussion; Orientation; Postfeminism; Cultural Sciences;

  Sammanfattning : The following paper examines discussions of feminism online and how participants orientate themselves in these. The specific case consists of a swedish separatist Facebook group for women and non-binary people. The group has over 100000 members and has a constant flow of activity where members interact with each other in different ways. LÄS MER

 3. 3. NÄRSTÅENDES ERFARENHETER AV ATT LEVA MED EN ANHÖRIG SOM HAR BRÖSTCANCER

  M1-uppsats, Mälardalens högskola/Akademin för hälsa, vård och välfärd; Mälardalens högskola/Akademin för hälsa, vård och välfärd

  Författare :Asia Ahmed; Fardowsa Said Ali; [2020]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Bakgrund: Bröstcancer är den vanligaste formen av cancer bland kvinnor. Sjukdomen påverkar inte bara personen som får diagnosen utan påverkar även dennes livsrelationer. Studier och tidigare forskning beskriver att personer som diagnostiserats med bröstcancer och deras närstående genomgår livsförändringar under och efter insjuknandet. LÄS MER

 4. 4. ‘Pinkwashing’ or Protection? A Qualitative Analysis of the City of Copenhagen’s LGBTI+ Policy

  Master-uppsats, Lunds universitet/Sociologi; Lunds universitet/Socialhögskolan; Lunds universitet/Sociologiska institutionen

  Författare :Maja Bodekær Black; [2020]
  Nyckelord :Non-performativity; LGBTQIA ; local government; Denmark; equalities work; policy; Social Sciences;

  Sammanfattning : Exploring the City of Copenhagen’s LGBTI+ policy, the aim of the thesis is to analyse problems involved in implementing policies within the field of identity politics. The City of Copenhagen has formulated a policy addressing the conditions of LGBT+ people in Copenhagen. LÄS MER

 5. 5. Hellre än bra: Kroppen och rummet - individens upplevelse av karaokesituationen

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Avdelningen för etnologi

  Författare :Cecilia Lindholm; [2018]
  Nyckelord :karaoke; atmosphere; group; individual; direction; Cultural Sciences;

  Sammanfattning : This thesis is an ethnological study of the experience of participating in karaoke nights at a particular karaoke bar in a larger city in the south of Sweden. It aims to examine the experienced atmosphere as it is spoken of as a feeling of joy and of being welcomed inside the karaoke bar. LÄS MER