Sökning: "sakfråga"

Visar resultat 1 - 5 av 22 uppsatser innehållade ordet sakfråga.

 1. 1. Man måste skilja på sak och person” Hur influencers presenterade partiledare i sociala medier under valrörelsen 2018

  Kandidat-uppsats, Mittuniversitetet/Institutionen för medie- och kommunikationsvetenskap; Mittuniversitetet/Institutionen för medie- och kommunikationsvetenskap

  Författare :Tiffany Lind; Sara Karlsson Petersen; [2018]
  Nyckelord :“Partiledare”; “Sociala medier”; “Influencer”; “Gestaltningsteorin”; “Innehållsanalys”; “valrörelsen 2018”;

  Sammanfattning : Problemformulering och syfte : Det har kommit en ny opinionsbildare i termen influencer som delar politisk information via sina sociala medier. Material på sociala medier har tidigare förekommit i underhållande sammanhang och ungdomar tar del av sociala medier i högre utsträckning än traditionella medier. LÄS MER

 2. 2. Medias makt? En empirisk studie om hur medias gestaltningar av miljöpolitik påverkar människors politiska engagemang

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Statsvetenskapliga institutionen

  Författare :Amanda Berge; [2016-04-15]
  Nyckelord :framingteorin; media- och kommunikation; miljöpolitik; strategigestaltning; politiskt engagemang;

  Sammanfattning : Med den här undersökningen strävar jag efter att öka kunskapen kring hur medias gestaltningar av politik och politiker påverkar politiskt engagemang. Det råder skilda meningar inom forskningen om hur politiskt engagemang påverkas av medias gestaltningar. LÄS MER

 3. 3. FACEBOOK OCH POLITIK En komparativ studie mellan två politikers konton på Facebook.

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för journalistik, medier och kommunikation

  Författare :Erik Engström; [2016-02-11]
  Nyckelord :Social media; Facebook; popolitical communication;

  Sammanfattning : Uppsats/Examensarbete:15 hpProgram och/eller kurs:Examensarbete i medie- och kommunikationsvetenskapNivå:Grundnivå nivåTermin/år:Ht/2015Handledare:Nicklas HåkanssonExaminator:Rapport nr:C943Syfte:Studiens syfte är att undersöka innehållet i publicerade inlägg på Facebook som har gjorts utav konton som tillhör svenska partiledare.Teori:Bygger främst på funktionell teori om politisk kampanjdiskurs, kommunikationsmodeller och personifikation. LÄS MER

 4. 4. "Se, så många vi är" - En flerfallsstudie om opinionsbildande motiv för crowdfundingkampanjer

  Kandidat-uppsats, Malmö högskola/Teknik och samhälle

  Författare :Sofia Arfwidsson; [2016]
  Nyckelord :Crowdfunding; Motiv; Opinionsbildande; Medieproduktion; Dom jävlarna ska skjutas; Bikes vs Cars;

  Sammanfattning : Gräsrotsfinansiering, också känt Crowdfunding, är en finansieringsmetod för att finansiera diverse projekt genom mindre ekonomiska bidrag från ett stort antal olika personer. Detta fenomen har växt sig stort de senaste åren, mycket på grund av möjligheterna som öppnats upp via medietekniska plattformar och sociala medier. LÄS MER

 5. 5. Hundra år av svenska valaffischer Ett kulturarv som rymmer dramatik, klasskamp, ideologiska motsättningar, propaganda, smutskastning, humor och en unik bildskatt

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för journalistik, medier och kommunikation

  Författare :Tina Hildebrand; [2014-03-04]
  Nyckelord :election posters; pathos; logos; ethos; valretorik; väljarbeteende; opinionsbildning; professionalisering; politikens; väljarbas; valets påverkansfaktorer; socialism; liberalism; koservatism; konservatism; ideologi; valaffisch;

  Sammanfattning : Titel Hundra år av svenska valaffischer: Ett kulturarv som rymmer dramatik, klasskamp, ideologiska motsättningar, propaganda, smutskastning, humor och en unik bildskattFörfattare Tina HildebrandKurs Examinationsarbete i Medie- och ommunikationsvetenskap, Institutionen för journalistik, medier och kommunikation, Göteborgs universitetTermin Höstterminen 2013Handledare Nicklas HåkanssonSidantal 44 inklusive bilagaSyfte Syftet med denna studie är att belysa förändringar i hur partierna har använt valaffischer för att locka väljare under det senaste seklet.Metod Kvantitativ innehållsanalysMaterial En databas med 1 410 svenska valaffischer från åren 1911-2010Huvudresultat Studien visar att andelen ideologiska budskap minskar och att andelen sakfrågor ökar över tid. LÄS MER