Sökning: "saklighet och opartiskhet"

Visar resultat 1 - 5 av 15 uppsatser innehållade orden saklighet och opartiskhet.

 1. 1. Sakkunnigbeviset - är kunskap makt? - En rättsfallsstudie av sakkunnigbevisning i mål med sexsomniinvändningar

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Juridiska institutionen; Lunds universitet/Juridiska fakulteten

  Författare :Elin Danielsson; [2018]
  Nyckelord :Straffrätt; straffprocessrätt; sakkunnigbevisning; sexsomni; Law and Political Science;

  Sammanfattning : During the last decade a new defense has emerged in rape cases in Sweden; the defendant claims to have carried out the sexual act while sleeping and consequently to have acted without intent. The medical term for performing sexual acts while sleeping is sexsomnia, a subcategory to sleepwalking. LÄS MER

 2. 2. En studie av frågorna som ställts i SVT:s slutdebatter under 2000-talet utifrån sak- och spelgestaltning. : Sak- och spelgestaltning - har gestaltningen förändrats i SVT

  Kandidat-uppsats, Mittuniversitetet/Institutionen för medie- och kommunikationsvetenskap; Mittuniversitetet/Institutionen för medie- och kommunikationsvetenskap

  Författare :Adam Larsson; Anton Gustafsson; [2018]
  Nyckelord :Slutdebatt; partiledardebatt; programledare public service; spelgestaltning; sakgestaltning; gestaltningsteori;

  Sammanfattning : Syfte och problemformulering: Syftet med vår studie är att undersöka om programledarnas frågor i SVT:s slutdebatter under 2000-talet har förändrats över tid i förhållande till sak- och spelgestaltning.      Syfte och problemformulering: Syftet med vår studie är att undersöka om programledarnas frågor i SVT:s slutdebatter under 2000-talet har förändrats över tid i förhållande till sak- och spelgestaltning. LÄS MER

 3. 3. Proaktiv revision - En legitim medelväg?

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Förvaltningshögskolan

  Författare :Magnus Petersson; Fredrik Schröder; [2017-06-22]
  Nyckelord :verksamhetsutvecklande; dialog; handlingsutrymme; oberoendet och dess inneboende natur; saklighet; opartiskhet samt förutsägbarhet;

  Sammanfattning : En verksamhetsutvecklande roll för revisorn har enligt flera forskare på området kunnat urskönjas på senare år inom revisionen. Förutsättningarna för revisorn har förändrats då det numera ställs krav att granska verksamheter med otydlig styrning. Denna trend kallas i studien för “förbättran”. LÄS MER

 4. 4. Jäv vid betygssättning

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Erik Karlsson; [2017]
  Nyckelord :Förvaltningsrätt; skola; betygssättning; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Denna uppsats undersöker jävsreglernas tillämpning vid betygssättning i grund- och gymnasieskola med enskild och kommunal huvudman. De betyg en elev erhåller kan ha stor betydelse för elevens framtidsutsikter, främst för möjligheterna till vidare studier. LÄS MER

 5. 5. Polisen – ”som en lejontass mjuk men vass” : Diskursanalys om polisen på Facebook

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Sociologiska institutionen; Uppsala universitet/Sociologiska institutionen

  Författare :Ida Grimsby; Elin Melkersson; [2016]
  Nyckelord :Polismyndigheten; Facebook; Foucault;

  Sammanfattning : Den svenska polisen har sedan 2011 etablerat sig på sociala medier och är den myndighet som ligger i framkant vad gäller användandet av de nya kommunikationskanalerna. Nästan 1,5 miljoner människor följer polisens dagliga statusuppdateringar på Facebook, som innehåller alltifrån vittnesefterlysningar till inslag i fikarummet. LÄS MER