Sökning: "saknas material"

Visar resultat 1 - 5 av 680 uppsatser innehållade orden saknas material.

 1. 1. Qui dormit non peccat. En empirisk undersökning av underinstansers bedömning när en tilltalad invänder sexsomni vid anklagelse om sexualbrott

  Magister-uppsats, Göteborgs universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Agnes Fahlén; [2022-01-28]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Sexsomni är en medicinsk diagnos som innebär att sexuella handlingar utförs i ett sovande tillstånd. På senare år har diagnosen introducerats i den juridiska sfären genom en av den tilltalade framställd invändning i brottmål när denne står anklagad för sexualbrott. LÄS MER

 2. 2. Strategic Planning for Climate Adaptation - a case study of Åre municipality

  Master-uppsats, Lunds universitet/Miljövetenskaplig utbildning

  Författare :Kajsa Kronkvist; [2022]
  Nyckelord :Climate change adaptation; municipal planning processes; landslide risk management; mountain tourist destinations; Social Sciences; Earth and Environmental Sciences;

  Sammanfattning : Åre municipality, a well-known skiing resort in Sweden, has been classified as a primary risk area for landslides, due to a combination of global warming and increased pressure from expansion. The purpose of this study is to explore options to strengthen climate adaptation planning and reduce vulnerability in Åre. LÄS MER

 3. 3. Lärarens tolkningsutrymme – en självklarhet? : En kvantitativ kartläggning av lärarens val av undervisningsinnehåll i religionskunskap på lågstadiet.

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Karlstads universitet/Centrum för de samhällsvetenskapliga ämnenas didaktik (from 2013)

  Författare :Ornella Habimana; [2022]
  Nyckelord :Berättelser; lågstadiet; religionskunskap; religion; undervisning; religiös; läromedel; abrahamitiska religioner; Stories; primary school; religious studies; religion; teaching; religious; teaching materials; Abrahamic religions;

  Sammanfattning : Syftet med denna studie har varit att kartlägga om alla tre världsreligionerna ges samma utrymme i undervisningen samt vilka berättelser som lärare använder sig utav i sin undervisning inom religionskunskap, varför de valt dessa specifika berättelser samt vilket läromedel de använder sig utav.  Med hjälp av undersökningsmetoden enkäten, undersöktes vilket stoffurval som SO- läraren väljer att inkludera i undervisningen samt eventuella orsaker till de valda stoffen. LÄS MER

 4. 4. En förbättring av arbetsmiljön i samband med ställningsarbete

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Byggproduktion

  Författare :Emma Simonsson; [2022]
  Nyckelord :Byggnadsställning; arbetsmiljö; olyckor; tillbud; Haki; Technology and Engineering;

  Sammanfattning : Varje år inträffar ungefär 200 olyckor i samband med ställningar enligt Arbetsmiljöverket. Det finns rapporter om stora ställningar som har raserats, men även om fusk med utbildningsbevis. Syftet med examensarbetet är att undersöka olyckor och tillbud i samband med ställningsarbete för att identifiera brister och förbättringsområden. LÄS MER

 5. 5. Hur konstrueras hållbara budskap? : En kvalitativ text- och bildanalys av Svenska Turistföreningens hållbara kommunikation på Instagram

  Kandidat-uppsats, Jönköping University/HLK, Medie- och kommunikationsvetenskap

  Författare :Fanny Aniander; Jennifer Backman; [2022]
  Nyckelord :sustainable communication; non-profit organizations; semiotic analysis; rhetoric analysis; hållbar kommunikation; ideella organisationer; semiotisk analys; retorisk analys;

  Sammanfattning : Hållbar utveckling har på senare år blivit allt mer omtalat och ett ämne som ses som en lösning på den rådande klimatkris som världen står inför. För att ämnet ska uppmärksammas i samhället krävs det att organisationer och beslutsfattare kommunicerar budskapet, dock saknas det tydliga definitioner för hur kommunikationen ska konstrueras. LÄS MER