Sökning: "salafi-jihadism"

Hittade 3 uppsatser innehållade ordet salafi-jihadism.

 1. 1. Den föraktade friheten : En idéhistorisk analys av några politiska värderingar i öst och väst

  Kandidat-uppsats, Umeå universitet/Institutionen för idé- och samhällsstudier

  Författare :Ingela Berger; [2022]
  Nyckelord :Bin Laden; Bin Ladin; Mawdudi; Maududi; George W. Bush; Tony Blair; öst; väst; ideologi; värderingar; politiska idéer; religion; politisk islam; islamism; terrorism; liberalism; frihet; lydnad; orientalism; occidentalism; fundamentalism; jihadism; salafi-jihadism;

  Sammanfattning : Tal och texter kan innehålla så mycket; både uppenbara budskap och det som finns mellan raderna. Jag tror att vi kan lära oss mycket genom att ta del av andra människors ord och begrepp. Genom de begrepp vi använder uttrycker vi våra värderingar – det vi ser som bra och dåligt, viktigt och oviktigt. LÄS MER

 2. 2. In the Name of Ideology : Assessing the role of Ideology in Salafi Jihadist groups readiness to negotiate

  Master-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för freds- och konfliktforskning

  Författare :Marie Riquier; [2019]
  Nyckelord :Salafi-jihadism; Terrorism; Ideology; Organizational factors; Negotiations; Syria; Egypt;

  Sammanfattning : This study aims to contribute to the scholarly literature on terrorism and negotiations by contributing to the debate on the relationship between ideology and organizational factors in explaining armed groups behavior. It is argued organizational factors influence the lethality of terrorist groups, more than ideology does. LÄS MER

 3. 3. ‘War of Theology’: The Theological Aspect of the Split between Jabhat al-Nusra and the Islamic State in Iraq in 2013.

  Master-uppsats, Lunds universitet/Centrum för Mellanösternstudier

  Författare :Orwa Ajjoub; [2018]
  Nyckelord :Social Sciences;

  Sammanfattning : On the morning of the 8th of April 2013, the world woke up to Abu Bakr Al- Baghdadi, the leader of what was called the Islamic State in Iraq or ISI, announcing the expansion of his group from Iraq into Syria. Al-Baghdadi also announced the merger of ISI and Jabhat al-Nusra (JN) into a new group called the Islamic State in Iraq and al-Sham or ISIS. LÄS MER