Sökning: "salbutamol"

Hittade 5 uppsatser innehållade ordet salbutamol.

 1. 1. Läkemedelseffekter på α-synuklein aggregering - betydelse för Parkinsons sjukdom

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för kemi och biomedicin (KOB)

  Författare :Emina Nuhovic; [2019]
  Nyckelord :Parkinsons sjukdom; α-synuklein; metformin; ceftriaxone; rifampicin; lovastatin; latrepiridin; fasudil; nilotinib; entakapon; tolkapon; clenbuterol; salbutamol; dopamin; dopaminokrom; zonisamid; talipexol; pramipexol; selegilin; mannitol; dexametason;

  Sammanfattning : Parkinsons sjukdom (PD) är ett tillstånd som ger en försvårad och försämrad livskvalité. I dagsläget finns det endast symtomatiska läkemedel men ingen bot med vilken sjukdomen upphör eller som bromsar förloppet. LÄS MER

 2. 2. Har astmamedicinen Salbutamol en prestationshöjande effekt på idrottare? : Testning av vältränade cyklister

  Kandidat-uppsats, Gymnastik- och idrottshögskolan, GIH/Institutionen för idrotts- och hälsovetenskap

  Författare :Gustav Berlin; [2019]
  Nyckelord :tränarlänkcykel;

  Sammanfattning : Syfte och frågeställningar Syftet med denna studie var att studera om astmamedicinen Salbutamol har en prestationshöjande effekt på cyklister och vilka bakomliggande fysiologiska faktorer som kan tänkas ha en inverkan på prestationsförmågan. Frågeställningarna i studien var som följer: Hur påverkar astmamedicinen Salbutamol vältränade cyklister och om den gör det, kommer prestationsformagan att öka? Samt, om Salbutamol har en prestationshöjande effekt, vilka kan de bakomliggande fysiologiska faktorerna vara Metod Data från fyra försöksperonser samlades in till denna studie. LÄS MER

 3. 3. Att leva med cystisk fibros : en intervjustudie

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för kemi och biomedicin (KOB)

  Författare :Shqipe Myftari; [2013]
  Nyckelord :cystisk fibros; intervjustudie;

  Sammanfattning : Cystisk fibros är en genetisk sjukdom som leder till andningsbesvär, infektioner i lungorna och rubbat näringsupptag i tarmen, vilket resulterar i besvär i GI-kanalen samt dålig viktuppgång. CF orsakas av en mutation i CFTR (cystisk fibros transmembran regulator) genen vilket medför en minskad kloridutsöndring som orsakar en ökad natriumreabsorption i cellerna. LÄS MER

 4. 4. Legeshopping - indikator for legemiddelmisbruk? : En registerstudie

  Master-uppsats, Nordiska ministerrådet/Nordic School of Public Health NHV

  Författare :Rolf B Winther; [2008]
  Nyckelord :Doctor-Shopping Physician-Shopping; Prescription Drug Abuse; Addictive Drugs; the Regular General Practitioner Scheme; the Norwegian Prescription Database NorPD ; legeshopping; legemiddelmisbruk; vanedannende legemidler; fastlegeordningen; Reseptregisteret;

  Sammanfattning : Bakgrunn: Misbruk av vanedannende legemidler er et viktig folkehelseproblem. Enkelte pasienter går fra lege til lege og driver såkalt legeshopping for å skaffe seg mest mulig av denne typen legemidler. Dette er et problem i forhold til å kunne begrense legemiddelmisbruket i befolkningen. LÄS MER

 5. 5. Exponeringsrisker i samband med inhalationsbehandling av häst

  L3-uppsats, SLU/Dept. of Large Animal Clinical Sciences

  Författare :Taru Kalimo; [2004]
  Nyckelord :bronkiolit; inhalationsbehandling; häst; salbutamol; doping;

  Sammanfattning : Bronchiolitis is a common performance decreasing disease in horses (Bracher et al, 1991¸Dixon et al, 1995) Its medical treatment includes inhalation therapy with corticosteroids and b2-adrenoceptorer stimulators. Use of both these medicines is prohibited for sport horses and athletes. LÄS MER