Sökning: "sales people"

Visar resultat 1 - 5 av 263 uppsatser innehållade orden sales people.

 1. 1. Research on Return Logistics in Online Shopping Environment - A case study of Taobao

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Graduate School

  Författare :Sijia Yu; Wantong Zhao; [2020-06-22]
  Nyckelord :E-commerce environment; Return Logistics; Logistics model;

  Sammanfattning : MSc in Logistics and Transport Management.... LÄS MER

 2. 2. Undersökning av kundvärden och prioriteringar i byggbranschen : Identifiering av faktorer som påverkar beslutsfattarna och marknadens uppfattning av en ny produktlinje inom kabelförläggning

  Master-uppsats, KTH/Maskinkonstruktion (Inst.); KTH/Maskinkonstruktion (Inst.)

  Författare :Daniel Niemi; Dennis Persson; [2020]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : I takt med ökande antal elektriska anordningar i vår närhet ökar mängden och storleken på kablage in till och inuti byggnader. För att förlägga, skydda, ventilera och i vissa fall tillåta besiktning av upphängt kablage används supportsystem i form av kabelstegar, trådstegar och kabelskenor. LÄS MER

 3. 3. Ger behandlingen av ortsprismaterialet upphov till ett råtomtmarksvärde?

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Fastighetsvetenskap

  Författare :Fredrik Pettersson; [2020]
  Nyckelord :Fastighetsbildning; markexploatering; fastighetsreglering; fastighetstaxering; ortsprismaterial; råtomtmarksvärde; property formation; property development; reallotment; real estate taxation; real estate comparables; raw land value; Technology and Engineering;

  Sammanfattning : During land surveying operations, the amount of compensation needs to be calculated using the valuation means taken by the land surveyor or appointed appraiser. For this reason, it is important that input parameters are correct. As profit distribution is a pressing concern in relation to real estate regulations, raw land value is sought after. LÄS MER

 4. 4. “We Traded Our Privacy for Comfortability” : A Study About How Big Data is Used and Abused by Major International Companies

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för marknadsföring (MF); Linnéuniversitetet/Institutionen för marknadsföring (MF)

  Författare :Madelene Hansson; Adam Manfredsson; [2020]
  Nyckelord :Big Data; E-commerce Marketing; Ethic; Deontological; Utilitarian; Digitalization; Website Cookies;

  Sammanfattning : Due to digitalization, e-commerce and online presence is something most of us take for granted. Companies are moving more towards an internet-based arena of sales, rather than traditional commerce in physical stores. This development has led to that firms’ choses to market themselves through various online channels such as social media. LÄS MER

 5. 5. Hur förenas krav, kontroll och stöd när kunden är ohotad etta? : En kvalitativ studie av butikssäljares upplevelse av sin arbetssituation i svensk detaljhandel

  Kandidat-uppsats, Luleå tekniska universitet/Institutionen för ekonomi, teknik och samhälle

  Författare :Sebastian Forsgren; [2020]
  Nyckelord :Retail industry; work situation; job demands; control; social support; Detaljhandel; arbetssituation; arbetskrav; egenkontroll; socialt stöd;

  Sammanfattning : Handelsbranschen utgör en betydande del av den svenska arbetsmarknaden och har under senare år stått inför stora förändringar till följd av den växande näthandeln, något som kan tänkas ha förändrat situationen för säljare i fysiska butiker. För att undersöka hur anställda i detaljhandel upplever sin arbetssituation har kvalitativa intervjuer med personer från sport- och fritidsbutiker genomförts. LÄS MER