Sökning: "sales people"

Visar resultat 1 - 5 av 244 uppsatser innehållade orden sales people.

 1. 1. Employment effects of an increase in sugar tax

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för nationalekonomi med statistik

  Författare :Viktoria Carshaw; [2019-02-15]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : This paper examined the changes in employment in industries with close ties to sugary products sales following an increase in sugar tax in Norway in January 2018. Using the data from Statistics Norway and having removed seasonality, interrupted time series analysis was conducted. LÄS MER

 2. 2. GDPR ́s Impact on Sales at Flygresor.se: A Regression Analysis

  Kandidat-uppsats, KTH/Matematisk statistik; KTH/Matematisk statistik

  Författare :Lisette Lansryd; Madeleine Engvall Birr; [2019]
  Nyckelord :Bachelor Thesis; GDPR; Regression Analysis; Multiple Linear Regression; Categorical Variables; Flygresor.se; Kandidat examensarbete; Multipel Linjär Regression; GDPR; Regressionsanalys; Kategoriska Variabler; Flygresor.se;

  Sammanfattning : The possible effects of the General Data Protections Regulations (GDPR) have been widely discussed among policymakers, stakeholders and ordinary people who are the objective for data collection. The purpose of GDPR is to protect people’s integrity and increase transparency for how personal data is used. LÄS MER

 3. 3. Det machiavellistiska personlighetsdragets förekomst bland fastighetsmäklare: En studie med fokus på försäljningsprestationer

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Företagsekonomi; Högskolan i Gävle/Företagsekonomi

  Författare :Jessica Backman; Fanny Hellgren; [2019]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Title: The occurrence of the Machiavellian personality trait among real estate agents: A study focusing on sales performance   Level: Student thesis, final assignment for Bachelor Degrees in Business Administration   Author: Jessica Backman & Fanny Hellgren   Supervisor: Jonas Kågström   Date: 2019 - June     Aim: The purpose of this research paper is to analyze the presence of the personality trait Machiavellianism among Swedish real estate agents and its impact on sales performances.   Method: The study is based on a quantitative research method with a deductive approach. LÄS MER

 4. 4. Att digitalisera eller inte digitalisera? : En kvalitativ fallstudie av digitaliseringsarbete hos ett fintech-bolag

  Kandidat-uppsats, Linköpings universitet/InformatikLinköpings universitet/Filosofiska fakulteten; Linköpings universitet/InformatikLinköpings universitet/Filosofiska fakulteten

  Författare :Adrian Karlén; Albert Dahm; [2019]
  Nyckelord :Digitalization; Digital strategies; Digital transformation; Fintech; Digitalisering; Digitala strategier; Digital transformation; Fintech;

  Sammanfattning : Digitaliseringens framfart är inget som går obemärkt förbi och det är något som påverkar alla människor mer eller mindre. Det finns olika anledningar till att digitalisera men forskning menar på att det görs i syftet att förändra något till det bättre för att nå upp till ett visst verksamhetsmål eller milstolpe. LÄS MER

 5. 5. “Ingen Reklam Tack” Ett experiment kring relevansen i datadriven marknadsföring

  Kandidat-uppsats, Södertörns högskola/Institutionen för samhällsvetenskaper; Södertörns högskola/Institutionen för samhällsvetenskaper

  Författare :Andreas Enderborg; William Friman; [2019]
  Nyckelord :Experiment; Sociala medier; ROI; ROAS; The Purchasing Funnel;

  Sammanfattning : The study investigates whether it is possible to drive sales-oriented marketing for B2C companies in social media through data-driven marketing, and thus increasing the relevance of the ads. The study has had an experimental approach where hypotheses are tested from a company towards a target group of just over 480 000 people in the Småland region. LÄS MER