Sökning: "sales service marketing"

Visar resultat 1 - 5 av 87 uppsatser innehållade orden sales service marketing.

 1. 1. Managing Profit and Growth

  Master-uppsats, Lunds universitet/Innovationsteknik

  Författare :Gustav Geier; [2021]
  Nyckelord :Software as a Service SaaS ; profit-maximization; revenue growth; trade-offs; SaaS metrics; technology; Technology and Engineering;

  Sammanfattning : Few business models are as hyped right now as the Software as a Service (SaaS) model. But how sustainable is it? In the last decade, SaaS has reshaped the software industry and has become a leading delivery model of B2B enterprise software. LÄS MER

 2. 2. Marknadskommunikation och informationssamlande : En beskrivande studie i hur marknadskommunikation påverkar informationssamlandet i den svenska PC och konsol dataspelsmarknaden

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Skövde/Institutionen för handel och företagande

  Författare :Stefan Radenkovic; [2020]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Marketing communications effect on consumers and corporations’ sales has long been studied within the marketing subject. Regular questions and uncertainties with both corporations and academics are which are the best way to market a product or service, if the marketing communication has an effect on the consumers and to what extent, and what is the process a consumer goes through when purchasing a product or service. LÄS MER

 3. 3. Development of Decision Model for Vertical Integration of Sales and Service Network, Scania CV AB.

  Master-uppsats, Linköpings universitet/Produktionsekonomi; Linköpings universitet/Produktionsekonomi

  Författare :Ashwanth Sankar; Gokul Kannappan; [2020]
  Nyckelord :Vertical Integration; Downstream; Supply Chain; Operations Management; Sales Development; Sales and Marketing; Operation Strategy;

  Sammanfattning : Abstract Vertical integration is a strategy where the firm owns the supply chain activities to gain control over the business operations, increasing the market share, and lowering the transaction costs. The vertically integrated firms tend to make more in-house operations. LÄS MER

 4. 4. Fysiska klädbutikers kamp mot e-handel : En granskning av de små fysiska butikernas konkurrensmedel gentemot e-handel

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Halmstad/Akademin för företagande, innovation och hållbarhet; Högskolan i Halmstad/Akademin för företagande, innovation och hållbarhet

  Författare :Milos Vrsajko; Maja Fridsén; [2020]
  Nyckelord :Competitive tools; E-commerce; Physical stores; Clothing store; Retail mix; Konkurrensmedel; Enskild butik; E-handel; Modebutik; Konkurrensmedelsmixen;

  Sammanfattning : E-handeln växer mer och mer för varje år och det har aldrig någonsin varit lättare att köpa produkterän vad det är idag. För fysiska butiker är det därför viktigt att använda sina konkurrensmedel,marknadsföringsstrategier och handelsmiljö på rätt sätt för att överleva på marknaden och för attöverleva konkurrensen från den växande e-handeln. LÄS MER

 5. 5. Challenges with Successful Marketing : A study to identify challenges and opportunities with introducing services of value-added-sales to customers within the prevailing steel manufacturing industry

  Master-uppsats, KTH/Skolan för industriell teknik och management (ITM); KTH/Skolan för industriell teknik och management (ITM)

  Författare :Amanda Edlund; Evelynne Geiger; [2020]
  Nyckelord :Marketing strategies; steel manufacturer; value-added-sales; upgrading a customer; product-based; service-oriented; marketing; sales performance; communication.; Marknadsföringsstrategi; ståltillverkare; mervärdesförsäljning; uppgradering av kund; produktbaserad; serviceorienterad; marknadsföring; försäljningsutveckling; kommunikation.;

  Sammanfattning : Marketing is an essential part of the overall organization when it comes to introducing a company’s new offerings to the market. Therefore, customers need to be informed and aware of the company’s entire portfolio to be able to make correct decisions that benefit them. LÄS MER