Sökning: "salim sara"

Hittade 2 uppsatser innehållade orden salim sara.

 1. 1. Livet efter en diagnos : Patienters upplevelse av att leva med bröstcancer

  Kandidat-uppsats, Mälardalens högskola/Akademin för hälsa, vård och välfärd; Mälardalens högskola/Akademin för hälsa, vård och välfärd

  Författare :salim sara; Khalif mohamed Amal; [2019]
  Nyckelord :Breastcancer; experience; limitations; nurse; relatives; support; Begränsningar; bröstcancer; närstående; sjuksköterskor; stöd; upplevelser;

  Sammanfattning : Bakgrund: Bröstcancer är en av de vanligaste cancerformerna som drabbar kvinnor i Sverige. Sjuksköterskor som saknade en onkologisk utbildning upplevde att det var svårt att vårda kvinnor med bröstcancer. Kvinnors närstående upplevde ett stort ansvar att ta hand om kvinnorna. LÄS MER

 2. 2. Identification and determination of NH4+ ions in D-Ala-NH2∙HCl drug substance by Ion Chromatography (IC)

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö högskola/Teknik och samhälle

  Författare :Zenith Khan; Sara Salim; [2005]
  Nyckelord :Identification; determination; NH4 ions;

  Sammanfattning : The quality control laboratory at PolyPeptide has been performing analysis based on ion chromatography (IC) of peptides. A method for separation of negative ions (acetate, chloride etc) is already in use. Lately there has been a need for developing a method to separate positive ions, like ammonium ions, in peptides. LÄS MER