Sökning: "saline"

Visar resultat 1 - 5 av 120 uppsatser innehållade ordet saline.

 1. 1. Effekter av salthalter och ljusexponering på zooplanktonpopulationer

  Kandidat-uppsats, Karlstads universitet/Fakulteten för hälsa, natur- och teknikvetenskap (from 2013)

  Författare :Arielle Lindell; [2022]
  Nyckelord :Zooplankton; salinity; salinization; eutrophication;

  Sammanfattning : Abstract Eutrophication and salinization are both major threats to lake ecosystems and the contaminants can alter the structure of freshwater lake ecosystems, resulting in a loss of biodiversity and ecosystem services. Zooplankton and phytoplankton are key components in all aquatic ecosystems as they maintain a healthy quality of the water and they are also an important part of the food chain. LÄS MER

 2. 2. Marine Geology and Holocene Paleoceanographyof the Southern Quark, Baltic Sea

  Master-uppsats, Stockholms universitet/Institutionen för geologiska vetenskaper

  Författare :Anton Wagner; [2022]
  Nyckelord :Bottom currents; Sortable silt; Radiocarbon dating; Baltic Sea stages; Estuarine circulation; Marine sediment cores; Marine geophysical mapping;

  Sammanfattning : The Understen-Märket trench is located in the Southern Quark and is the only deep-water connection between the Baltic Propper and the Gulf of Bothnia. Bathymetric mapping reveals a number of eroded channels and drift deposits exists on the seafloor, indicating that the area is heavily affected by current activity. LÄS MER

 3. 3. Salthaltigt grundvatten i Rådaås grundvattentäkt : en studie av förekomst, ursprung och hur brunnsdrift påverkar halten i uttagsvattnet

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Uppsala universitet/Luft-, vatten- och landskapslära

  Författare :Erica Sigurdsson; [2022]
  Nyckelord :saline groundwater; aquifer; groundwater levels; chloride; relict salt water; salinity; groundwater; water supply; pumping well; salt grundvatten; grundvattenmagasin; grundvattennivåer; klorid; relikt saltvatten; salthalt; grundvatten; vattentäkt; brunnsdrift;

  Sammanfattning : Lidköpings kommun i Västra Götalands län tar ut en del av sitt råvatten till dricksvattenproduktion från grundvattenmagasinet Rådaås. Det görs genom tre olika uttagsbrunnar (Brunn 1, Brunn 2 och Brunn 3) som körs en i taget. LÄS MER

 4. 4. Hälsorisker och kostnader i samband med avsaltat dricksvatten

  Kandidat-uppsats, KTH/Hållbar utveckling, miljövetenskap och teknik

  Författare :Virginia Rahmani; [2022]
  Nyckelord :desalinated drinking water; desalination plant; healthrisks; desalination process; cost; Avsaltat dricskvatten; avsaltningsanläggningar; hälsorisker; avsaltninsprocesser; kostnader;

  Sammanfattning : I takt med att vattenbristen ökar har flera länder börjat använda avsaltning, en innovation som framställer rent men mineralfattigt vatten, för att möta vattenbehoven. Detta kandidatarbete ämnar att bidra med vidare kunskap kring avsaltat dricksvatten med bakgrund till tidigare forksning. LÄS MER

 5. 5. Adaptation or Maladaptation? : A holistic approach to mangrove forestry to protect against climate change in Char Kukri Mukri, Bangladesh.

  Kandidat-uppsats, Linköpings universitet/Tema Miljöförändring

  Författare :Tilde Krusberg; Aisha Rahman; [2022]
  Nyckelord :mangrove forests; enrichment plantation; Bangladesh; climate change; climate adaptation; Nature-based Solutions.;

  Sammanfattning : Bangladesh is one of the most vulnerable countries to climate change, with coastal areas being especially vulnerable. Along the Bangladeshi coast lies mangrove forests that protect against storm surges, tropical cyclones, SLR, coastal erosion, and salt-water intrusion. LÄS MER