Sökning: "saliv"

Visar resultat 1 - 5 av 62 uppsatser innehållade ordet saliv.

 1. 1. Nutritionsstatus, livskvalitet och kroppssammansättning hos patienter med avancerad huvud-halscancer - Långtidsuppföljning av canceröverlevare 6-10 år efter diagnos

  Magister-uppsats, Göteborgs universitet / Institutionen för medicin

  Författare :Camilla Hansson; [2019-06-14]
  Nyckelord :Huvud-halscancer; canceröverlevare; långtidsuppföljning; nutritionsstatus; malnutrition; livskvalitet; kroppssammansättning; Head and neck cancer; cancer survivors; long-time follow up; nutritional status; malnutrition; quality of life; body composition;

  Sammanfattning : Background:Nutritional problems are common in patients with head and neck cancer. Deterioration of the nutritional status can occur at diagnosis and thereafter get worse during and after treatment. This entails an increased risk for malnutrition and reduced quality of life. LÄS MER

 2. 2. Diabetes typ 1. Dess påverkan på barn och ungdomars orala hälsa.

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Jönköping/HHJ. Oral hälsa; Högskolan i Jönköping/HHJ. Oral hälsa

  Författare :Natalija Krivohlavek; Tina Duric; [2019]
  Nyckelord :Caries; Dental plack; Gingivitis; Periodontitis; Saliva; Gingivit; Karies; Parodontit; Plack; Saliv;

  Sammanfattning : Syfte: Syftet med litteraturstudien var att sammanställa evidens kring diabetes typ 1 och dess påverkan på barn och ungdomars orala hälsa. Metod: Studien var en allmän litteraturstudie. LÄS MER

 3. 3. Risker och fördelar för juverhälsan vid kombinerad digivning och mjölkning

  Kandidat-uppsats, SLU/Dept. of Animal Nutrition and Management

  Författare :Hugo Muhrbeck; [2019]
  Nyckelord :mjölkko; djurhälsa; djurvälfärd; mjölk; mjölkkvalitet;

  Sammanfattning : Intresset för en mer naturlig djurhållning ökar både hos konsumenter och mjölkbönder i Sverige och Europa. För att öka djurens möjlighet till ett mer naturligt liv kan man låta kalven gå med mamman under hela eller delar av mjölkutfodringstiden. LÄS MER

 4. 4. Pathogenesis and risk factors of feline infectious peritonitis

  Kandidat-uppsats, SLU/Dept. of Biomedical Sciences and Veterinary Public Health

  Författare :Kristian Arkela; [2019]
  Nyckelord :infektiös; peritonit; katt; patogenes; FIP; feline; coronavirus; risk;

  Sammanfattning : Feline infectious peritonitis (FIP) is a fatal disease amongst both domesticated and wild felines. Pathogenesis behind FIP is not completely clear, but the consensus states that Feline coronavirus (FCoV) acquires mutations in genes that code for example the Spike (S) protein and 3c (Bank-Wolf et al., 2014; Chang et al., 2012; Vennema, 1999). LÄS MER

 5. 5. Magsår hos högpresterande hästar : inverkan av utfodring och träning

  Kandidat-uppsats, SLU/Dept. of Biomedical Sciences and Veterinary Public Health

  Författare :Hanna Bjarnestig; [2018]
  Nyckelord :diet; häst; magsår; motion; träning; tävling;

  Sammanfattning : Magsår hos högpresterande hästar är vanligt förekommande. Det uppstår när pH i magsäcken är lågt, buffertkapaciteten inte är tillräckligt hög och slemhinnan inte är tillräckligt skyddad från den sura miljön. LÄS MER