Sökning: "salmon trout"

Visar resultat 1 - 5 av 41 uppsatser innehållade orden salmon trout.

 1. 1. Effects of summer peaks on brown trout and Atlantic salmon growth and survival in hydropower-regulated Gullspång River

  Kandidat-uppsats, Karlstads universitet/Fakulteten för hälsa, natur- och teknikvetenskap (from 2013)

  Författare :Oscar Hallberg; [2023]
  Nyckelord :hydropeaking; hydropower; fish; salmon; salmo salar; salmo trutta; summer; survival; growth; parr; fry; korttidsreglering; vattenkraft; salmonid; salmo salar; salmo trutta; tillväxt; överlevnad; lax; öring;

  Sammanfattning : Daily demands for electrical power are met through sub-daily release of turbined water in the form of hydropeaking. Hydropeaking’s changes to stream flow are listed as a threat to biodiversity in river ecosystems as it causes rapid habitat alteration such as increased depth and velocity, affecting the species living downstream. LÄS MER

 2. 2. Utvärdering av hydraulisk simulering som metod för habitatskattning för lax och öring

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Uppsala universitet/Luft-, vatten- och landskapslära

  Författare :Oscar Axelsson; [2023]
  Nyckelord :Habitat mapping; ecohydraulics; Atlantic salmon; brown trout; habitatkartering; ekohydraulik; lax; öring;

  Sammanfattning : As all of Sweden's hydropower is to be re-examined within a 20-year period, methods are needed to carry out ecological investigations of dammed waterways. The first aim of this thesis is to evaluate whether methods for salmon and trout habitat mapping take all relevant indicators into account. LÄS MER

 3. 3. Optimal Discharge from a Hydropower Plant for Fish Reproduction: An Aquatic Habitat Model

  Master-uppsats, Lunds universitet/Avdelningen för Teknisk vattenresurslära

  Författare :Hugo Lindbäck; [2023]
  Nyckelord :Weighted Usable Area WUA ; minimitappning; HEC-RAS; salmo; Helge å; den nationella planen för omprövning av vattenkraft NAP ; Technology and Engineering;

  Sammanfattning : Hydropower is the dominant source of electricity in Sweden, constituting 45% of the national supply. While pivotal for decarbonization and climate goals, its environmental impact on freshwater biodiversity is concerning. LÄS MER

 4. 4. Predict sex in salmonids using motion-triggered cameras and artificial intelligence

  Master-uppsats, SLU/Dept. of Wildlife, Fish and Environmental Studies

  Författare :Albin Bidner; [2023]
  Nyckelord :census method; salmon; trout; al; camera technology;

  Sammanfattning : As the EU water directive starts to be implemented in Swedish law a new national plan of negotiating new environmental permits for every hydropower plant. This process will most likely result in the building of many new fish passages and ladders around the dams to allow fish and other aquatic life to pass them. LÄS MER

 5. 5. Diet hos lax (Salmo salar) och öring (Salmo trutta) i Vänern: Kompletterande perspektiv i en ekosystembaserad fiskförvaltning

  Master-uppsats, Karlstads universitet/Institutionen för miljö- och livsvetenskaper (from 2013)

  Författare :Nils Nyquist; [2022]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Kunskap om fiskars diet är viktigt för att kunna bedriva en ekosystembaserad fiskförvaltning. I Sveriges största sjö Vänern lever glacialrelikta stammar av lax (Salmo salar) och öring (Salmo trutta) som enligt Natura 2000 har särskilt bevarandevärde och därför är föremål för riktade förvaltningsåtgärder. LÄS MER