Sökning: "samarbete i palliativ vård"

Visar resultat 1 - 5 av 218 uppsatser innehållade orden samarbete i palliativ vård.

 1. 1. Sjuksköterskors erfarenheter och upplevelser av att vårda personer mellan 18–65 år i den palliativa vården

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Högskolan i Gävle/Avdelningen för vårdvetenskap

  Författare :Therese Karlsson; Amanda Reinikainen; [2023]
  Nyckelord :EoL Care; Midlife; Nurses experiences; Palliative care; Terminal care.; Medelåldern; Palliativ vård; Sjuksköterskors erfarenheter; Sjuksköterskors upplevelser;

  Sammanfattning : Bakgrund: Varje människa kommer att dö och många kommer att vårdas i den palliativa vården. Då författarna uppmärksammat en kunskapslucka av sjuksköterskors erfarenheter och upplevelser av att vårda patienter inom ålderskategorin 18–65 år, är det något de vill uppmärksamma med denna litteraturstudie. LÄS MER

 2. 2. Palliativ vård i livets slutskede : En allmän litteraturöversikt av sjuksköterskors erfarenheter

  Kandidat-uppsats, Mälardalens universitet/Akademin för hälsa, vård och välfärd

  Författare :Lina Jansson; Mariana Qeriakos; [2023]
  Nyckelord :Education; experiences; general literature review; nurses; palliative end-of-life care; Allmän litteraturöversikt; erfarenheter; palliativ vård i livets slutskede; sjuksköterskor; utbildning;

  Sammanfattning : Background: Palliative end-of-life care is initiated when patients suffer from incurable diseases that capsizes patients’ existence. Palliative end-of-life care focuses on symptom relief and alleviating patients’ suffering because of death being inevitable at this stage. LÄS MER

 3. 3. Sjuksköterskors erfarenheter och upplevelser av att vårda personer mellan 18–65 år i den palliativa vården : en deskriptiv litteraturstudie

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Högskolan i Gävle/Avdelningen för vårdvetenskap

  Författare :Therese Karlsson; Amanda Reinikainen; [2023]
  Nyckelord :EoL Care; Midlife; Nurses experiences; Palliative care; Terminal care.; Medelåldern; Palliativ vård; Sjuksköterskors erfarenheter; Sjuksköterskors upplevelser.;

  Sammanfattning : Bakgrund: Varje människa kommer att dö och många kommer att vårdas i den palliativa vården. Då författarna uppmärksammat en kunskapslucka av sjuksköterskors erfarenheter och upplevelser av att vårda patienter inom ålderskategorin 18–65 år, är det något de vill uppmärksamma med denna litteraturstudie. LÄS MER

 4. 4. Distriktssköterskors upplevelser och erfarenheter av att vara delaktiga i bedömningen av övergång till palliativ vård i livets slutskede : En intervjustudie i hemsjukvården

  Magister-uppsats, Högskolan Dalarna/Omvårdnad

  Författare :Karin Broström Brandt; Katrin Tryggvadóttir; [2023]
  Nyckelord :district nurse; end of life-discussion; home care services; palliative care; qualitative interview study; brytpunktssamtal; distriktssköterska; hemsjukvård; kvalitativ intervjustudie; palliativ vård;

  Sammanfattning : Bakgrund: Att arbeta som distriktssköterska inom hemsjukvården innebär ett självständigt och ansvarsfullt arbete. Hemsjukvård innefattar bland annat att vårda svårt sjuka patienter palliativt i deras hem. Den palliativa vården fokuserar på att lindra patientens lidande och främja livskvaliteten. LÄS MER

 5. 5. Upplevelsen av att vara partner till patient i palliativ vård : En litteraturstudie

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Luleå tekniska universitet/Institutionen för hälsa, lärande och teknik

  Författare :Linda Viksten; Rosa Mercedes Méndez Henriquez; [2023]
  Nyckelord :livskamrat; make; maka; omvårdnad; terminalvård;

  Sammanfattning : Bakgrund: Den palliativa vården ska tillgodose patientens behov med bland annat symtomlindring, kommunikation och relation i samarbete med övriga i vårdteamet. Stödet till de närstående är centralt. Sjuksköterskan ska ge stöd och bemöta partnerna i deras individuella kontext med skiftande behov, bakgrund, ålder och förförståelse. LÄS MER