Sökning: "samarbete mellan föräldrar och förskola"

Visar resultat 1 - 5 av 60 uppsatser innehållade orden samarbete mellan föräldrar och förskola.

 1. 1. Samverkan mellan hem och förskola : En studie som utgår från förskolepersonalens perspektiv

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Mälardalens universitet/Akademin för utbildning, kultur och kommunikation

  Författare :Kharman Media; [2022]
  Nyckelord :relation; samarbete; samverkan; hem; föräldrar; förskollärare; inkludering;

  Sammanfattning : Syftet med studien är att undersöka förskolepersonalens uppfattningar om vilkaförutsättningar det finns för att skapa goda relationer med hemmet, och varför det är viktigtmed goda relationer mellan hem och förskola. Undersökningen utgår från ett sociokulturelltperspektiv. LÄS MER

 2. 2. Inskolning - små barns början till ett livslångt lärande : En kvalitativ studie om inskolning utifrån ett anknytningsteoretiskt perspektiv

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Uppsala universitet/Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier; Uppsala universitet/Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier

  Författare :Hawalul Askar; Azra Kilincer; [2020]
  Nyckelord :förskola; inskolning; anknytning; förskollärare; barnskötare;

  Sammanfattning : Denna studies syfte var att undersöka hur förskollärare och barnskötare arbetar med inskolning utifrån ett anknytningsteoretiskt perspektiv. Kvalitativa intervjuer av verksamma pedagoger från tre förskolor genomfördes. LÄS MER

 3. 3. Familjecentraler i Skaraborg

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för kost- och idrottsvetenskap

  Författare :Matilda Holmberg; Sofia Jesperson; [2019-08-13]
  Nyckelord :Barn; Familjecentraler; Hälsofrämjande; Matvanor; Skaraborg;

  Sammanfattning : En av de största riskfaktorerna för ohälsa i Sverige idag är ohälsosamma matvanor. Arbetet med att främja goda matvanor är viktigt, framförallt hos barn. LÄS MER

 4. 4. Samverkan i övergången mellan förskola och förskoleklass

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Mälardalens högskola/Akademin för utbildning, kultur och kommunikation

  Författare :Rickard Andersson; Linus Rosén; [2019]
  Nyckelord :samverkan förskola förskoleklass;

  Sammanfattning : Vårt syfte med denna studie och arbete var att utifrån pedagogernas perspektiv undersöka på vilka sätt dessa verksamheter, förskolan och förskoleklass, arbetar och samverkar vid barnens övergång. För att göra detta användes en kvalitativ metod med semistrukturerade intervjuer som genomfördes mestadels via direkta intervjuer, samt ett par via telefon. LÄS MER

 5. 5. Litar de på min kompetens? : En bra dialog och lagom mycket föräldrainflytande

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Södertörns högskola/Lärarutbildningen

  Författare :Cecilia Pettersson; [2019]
  Nyckelord :preschool; competence; relationship; collaboration; influence; communication; förskola; kompetens; relation; samarbete; inflytande; kommunikation;

  Sammanfattning : This essay is based on three self-experienced stories that shares the problem of parents showing a lack of trust in my experience and competence (as a teacher). The first story highlights how the parents have opinions regarding what outdoor clothes a child is wearing just by seeing a photo in the preschools blog. LÄS MER