Sökning: "samarbete mellan marknadsföring och sälj"

Hittade 2 uppsatser innehållade orden samarbete mellan marknadsföring och sälj.

 1. 1. How to Increase Handover Accuracy of Marketing Generated Leads : A Case Study of the Leads Handover in a Multinational B2B Cooperation

  Master-uppsats, KTH/Industriell marknadsföring; KTH/Industriell marknadsföring

  Författare :Olivia Persson Hedin; Malena Sihvonen; [2016]
  Nyckelord :Marketing Generated Leads; Lead Handover; Marketing-Sales Interface; Marketing and Sales Alignment; Information Handover; Interdepartmental Cooperation; Information Handover; Business-to-Business; kundleads från marknadsföringsaktiviteter; överlämning av kundleads; samarbete mellan marknadsföring och sälj; informationsöverlämning; business-to-business;

  Sammanfattning : På grund av marknadsförings växande roll i kundinteraktion, befinner sig marknadsavdelningar allt mer i besittning av nya typer av kundinformation och sådan information som traditionellt har genererats och förvaltats av försäljningsavdelningar. Genom att tillhandahålla försäljningsavdelningen med högkvalitativa kundleads och samarbeta i att avancera dessa till faktiska affärer, kan marknadsföring använda sin nya roll i kundinteraktionen och därmed stödja försäljningstillväxten. LÄS MER

 2. 2. Bättre samarbete? : Interna relationer på ett växande företag

  Kandidat-uppsats, Södertörns högskola/Institutionen för ekonomi och företagande

  Författare :Jacky Pereira; [2009]
  Nyckelord :Intern marknadsföring; interna relationer; samarbete;

  Sammanfattning : Med denna uppsats har forskaren haft som avsikt att presentera hur det fungerar när ett växande företag bedriver interna relationer, intern marknadsföring och samarbete mellan två utvalda avdelningar. Speciellt då dessa två avdelningar har ett litet beroende till varandra. LÄS MER