Sökning: "samarbetsinlärningsstrategier"

Hittade 1 uppsats innehållade ordet samarbetsinlärningsstrategier.

  1. 1. Ämnesspråket matematik i samarbetsinlärningsstrategier och strukturer vid grupparbete : En systematisk litteraturstudie om förhållningssättet kooperativt lärande

    Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Linnéuniversitetet/Institutionen för matematik (MA); Linnéuniversitetet/Institutionen för matematik (MA)

    Författare :Linda Simonsson; Linda Karlsson; [2021]
    Nyckelord :Kooperativt lärande; sociala interaktioner; samarbetsinlärningsstrategier; samarbetsinlärningsstrukturer; kommunikation; grupparbete;

    Sammanfattning : För godtagbara kunskapskrav vid slutet av årskurs 3 ska eleven getts möjlighet att samtala i och om ämnet matematik. Att kommunicera matematiskt är en bidragande faktor för att uppnå ett fördjupat lärande. Faktorer som främjar kommunikationen likt arbete i grupp används inte i samma utsträckning i matematikämnet som andra ämnen. LÄS MER