Sökning: "samband skolor"

Visar resultat 1 - 5 av 536 uppsatser innehållade orden samband skolor.

 1. 1. Träningsmiljöns påverkan på ambitionsnivåer hos NIU-innebandyelever : En kvantitativ studie

  Kandidat-uppsats, Gymnastik- och idrottshögskolan, GIH/Institutionen för rörelse, kultur och samhälle

  Författare :Linus Wahlström; Rasmus Magnusson; [2024]
  Nyckelord :tränarlänkinnebandy;

  Sammanfattning : Syfte och frågeställningar Denna studie syftar till att undersöka om innebandyambitionerna för elever på innebandygymnasier i Sverige har ett samband med träningsmiljön i skolan. Studien består av två frågeställningar, Är träningsmiljön på innebandygymnasier i Sverige elitsatsande eller lekfull? samt Finns det samband mellan elevernas ambitioner för innebandy och träningsmiljön i skolan ur ett elevperspektiv? Metod Studiens genomförs med en enkätundersökning bland eleverna på en nationell idrottsutbildning (NIU) för att samla in data om deras ambitioner för deras innebandy kopplat till träningsmiljön som är på skolorna. LÄS MER

 2. 2. Bollspel i idrottsundervisningen : En kvalitativ undersökning om hur lärares föreningsbakgrund inom bollspel påverkar lektionsupplägget

  M1-uppsats, Gymnastik- och idrottshögskolan, GIH/Institutionen för rörelse, kultur och samhälle

  Författare :Hisham Shnawa; Amadou Junior Tandia; [2024]
  Nyckelord :bollspel; idrottsundervisning; föreningsbakgrund;

  Sammanfattning : Syfte och frågeställningar     Syftet med denna studie är att undersöka hur lärare i årskurs 4-6 med föreningsbakgrund i bollsport upplever deras lektionsupplägg. Detta kopplat till det centrala innehållet i idrott och hälsa. LÄS MER

 3. 3. Yoga och mindfulness i skolmiljö : En systematisk litteraturstudie av yogabaserade praktiker som en resurs för elever och lärares välmående.

  Magister-uppsats, Gymnastik- och idrottshögskolan, GIH/Institutionen för rörelse, kultur och samhälle

  Författare :Elisabeth Ehrlich; Elin Mattsson; [2024]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : The purpose of this literature study is to examine, through existing research, the relationship between yoga-based practices in school and the mental health and well-being of students and teachers in an increasingly stressed and high-performing world. Our questions are: What does research say about yoga-based practices in relation to mental health and well-being in schools in different countries? What methods have been used for research on yoga-based practices and mental health and well-being in schools in different countries? What methods have been used for the implementation of yoga-based practices in schools? In order to achieve the aim and answer our questions, we have chosen to do a systematic literature study. LÄS MER

 4. 4. Kritiskt tänkande med kreativitetens kraft En intervjustudie av Berättarministeriets verksamhet

  Magister-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för pedagogik och didaktik

  Författare :Elisabeth Nordqvist; [2023-09-20]
  Nyckelord :Berättarministeriet; kritiskt tänkande; kreativitet; undervisning; grundskolan;

  Sammanfattning : Berättarministeriet bedriver undervisning för skolor med högt socioekonomiskt index. Sedan drygt tio år tillbaka har stiftelsen tagit emot skolklasser på utbildningscenter i Stockholmsområdet och Göteborg, för att genom undervisning som bygger på berättande och rollspel minska konsekvenserna av skolsegregationen. LÄS MER

 5. 5. Testning av morfologisk medvetenhet hos elever i årskurs 2

  Magister-uppsats, Umeå universitet/Logopedi

  Författare :Amar Yassine; [2023]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Sammanfattning  Bakgrund Tidigare forskning visar att det finns ett samband mellan olika språkliga förmågor och läs- och skrivutvecklingen, varav morfologisk medvetenhet är en av dessa förmågor. Att bedöma morfologisk medvetenhet kan alltså vara ett sätt att identifiera barn som är i risk för läs- och skrivsvårigheter. LÄS MER