Sökning: "sambo"

Visar resultat 1 - 5 av 79 uppsatser innehållade ordet sambo.

 1. 1. Utmätning i makars respektive sambors gemensamma besittning : En utredning om bevisbördan vid utmätning för fredande av egendom samt lagregeln förenlighet med grundprincipen i Äktenskapsbalken

  Kandidat-uppsats, Luleå tekniska universitet/Institutionen för ekonomi, teknik och samhälle

  Författare :Alexandra Pongwan; [2019]
  Nyckelord :juridik; utmätning; äktenskapsbalk; bevisbörda; gemensam besittning;

  Sammanfattning : I uppsatsen görs en utredning av gällande rätt beträffande utmätning av egendom i makars respektive sambors gemensamma besittning. Vid utmätning av egendom som finns i makars respektive sambors gemensamma besittning presumeras egendomen i första hand tillhöra gäldenären oavsett vem av dem som är gäldenär. LÄS MER

 2. 2. Begränsningslagens regler gällande familjeåterförening - En studie om lagens förenlighet med artikel 8 EKMR samt artikel 3 och 9 i barnkonventionen

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Juridiska institutionen; Lunds universitet/Juridiska fakulteten

  Författare :Elin Marangoz; [2019]
  Nyckelord :Särskilt beroendeförhållande; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Family reunification is a substantial right that primarily applies to the nuclear family. The nuclear family consists of two married parents of opposite gender, civil partners and minors. Sweden introduced a temporary law limiting the right to family reunion due to the refugee crisis. LÄS MER

 3. 3. The Effect of Probiotic Bacteria on High Sugar Diet Induced Diabetes Type-2 Symptoms in Fruit Fly : With Focus on Lipid Metabolism

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Skövde/Institutionen för hälsa och lärande

  Författare :Rasiat Umar Sambo; [2019]
  Nyckelord :Probiotic Bacteria; Diabetes type 2; High Sugar Diet; Drosophila melanogaster;

  Sammanfattning : As the prevalence of type 2 diabetes has increased globally, so has the need to further investigate the disorder’s underlying features and a potential target for treatment. Drosophila melanogaster has proven to be an excellent model organism to study type 2 diabetes (T2D). LÄS MER

 4. 4. Mitt, ditt eller vårt? - En undersökning av den familjerättsliga figuren dold samäganderätt

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Juridiska institutionen; Lunds universitet/Juridiska fakulteten

  Författare :Rebecca Olsson; [2019]
  Nyckelord :Familjerätt; dold samäganderätt; likadelning; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Den nära personliga och ekonomiska gemenskap som ofta finns mellan makar respektive sambor har i alla tider gett upphov till en mängd särskilda regler som reglerar parternas mellanhavanden. Genom den så kallade giftorätten har makar en rätt till likadelning av giftorättsgodsets värde vid bodelning. LÄS MER

 5. 5. Närståendeförmedling

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Kultur och samhälle

  Författare :Frida Nordeborg; Amanda Olofsson; [2019]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Fastighetsmäklare regleras av fastighetsmäklarlagen (2011:666) vilket innefattar en rad förbud. Vår uppsats kommer behandla förbudet mot närståendeförmedling enligt 12 § FML. LÄS MER