Sökning: "sambolagen"

Visar resultat 1 - 5 av 20 uppsatser innehållade ordet sambolagen.

 1. 1. Samboförhållandets upplösning – Nekas ersättning för obehörig vinst på bekostnad av rättens koherens ur ett äganderättsperspektiv?

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Umeå universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Rebecca Svedberg; [2020]
  Nyckelord :: Sambo; sambolagen; samboegendom; bodelning; dold samäganderätt; samäganderättslagen; obehörig vinst; NJA 2019 s. 23; koherens; äganderätt.;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 2. 2. Vi kanske borde gifta oss? - en rättsvetenskaplig uppsats om skillnaden mellan sambors och makars rätt till arv samt de normativa grundmönstrens påverkan

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Juridiska institutionen; Lunds universitet/Juridiska fakulteten

  Författare :Evelina Kohlin; [2020]
  Nyckelord :familjerätt; arvsrätt; sambor; makar; normativa grundmönster; Law and Political Science;

  Sammanfattning : “The Swedish family law regulation mirrors fundamental values in the society in many ways, regardless of if they have been there for a long period of time or if they are a result of the legislation. This is a matter of an intercommunion between laws and values of society. LÄS MER

 3. 3. Fritidshus eller permanentbostad-var går gränsen?

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Fastighetsvetenskap

  Författare :Helene Ask Uggla; [2020]
  Nyckelord :Fritidshus; permanentbostad; områdesbestämmelser; myndighetssamordning; Technology and Engineering;

  Sammanfattning : Uppemot 4 miljoner människor har i Sverige tillgång till ett fritidshus. Fritidshusens karaktär är inte beständiga utan omvandling av fritidshus till permanentbostad förekommer. Ett motsatsförhållande figurerar även där permanentbostäder i eftertraktade områden köps för att användas som fritidshus. LÄS MER

 4. 4. Utmätning i makars respektive sambors gemensamma besittning : En utredning om bevisbördan vid utmätning för fredande av egendom samt lagregeln förenlighet med grundprincipen i Äktenskapsbalken

  Kandidat-uppsats, Luleå tekniska universitet/Institutionen för ekonomi, teknik och samhälle

  Författare :Alexandra Pongwan; [2019]
  Nyckelord :juridik; utmätning; äktenskapsbalk; bevisbörda; gemensam besittning;

  Sammanfattning : I uppsatsen görs en utredning av gällande rätt beträffande utmätning av egendom i makars respektive sambors gemensamma besittning. Vid utmätning av egendom som finns i makars respektive sambors gemensamma besittning presumeras egendomen i första hand tillhöra gäldenären oavsett vem av dem som är gäldenär. LÄS MER

 5. 5. Mitt, ditt eller vårt? - En undersökning av den familjerättsliga figuren dold samäganderätt

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Juridiska institutionen; Lunds universitet/Juridiska fakulteten

  Författare :Rebecca Olsson; [2019]
  Nyckelord :Familjerätt; dold samäganderätt; likadelning; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Den nära personliga och ekonomiska gemenskap som ofta finns mellan makar respektive sambor har i alla tider gett upphov till en mängd särskilda regler som reglerar parternas mellanhavanden. Genom den så kallade giftorätten har makar en rätt till likadelning av giftorättsgodsets värde vid bodelning. LÄS MER