Sökning: "same gender bias diskriminering"

Hittade 3 uppsatser innehållade orden same gender bias diskriminering.

 1. 1. Upplevd diskriminering vid arbetsrekrytering    : En experimentell studie av upplevd diskriminering i ett könsneutralt yrke beroende av den arbetssökandes namn

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för psykologi (PSY); Linnéuniversitetet/Institutionen för psykologi (PSY)

  Författare :Helena Strömberg; Elina Carlén; [2018]
  Nyckelord :könsdiskriminering; könsneutralt namn; prototypisk diskriminering; same gender bias diskriminering;

  Sammanfattning : Sverige är ett av de mest jämställda länder i världen när det kommer till arbetsmarknaden mellan kvinnor och män (Magnusson, 2002). Omfattande fältexperiment (Carlsson & Sinclair, 2017)  har visat att det förekommer mycket lite diskriminering utifrån kön när män och kvinnor med motsvarande meriter söker samma tjänster. LÄS MER

 2. 2. Man ska inte anta för mycket

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för psykologi

  Författare :Kalle Folkesson; Daniel Bedö; [2018]
  Nyckelord :Nyckelord: attribution to discrimination; diskriminering; prototyper; same-gender bias; attributional ambiguity; tillskrivning av diskriminering. attribution to discrimination; discrimination; prototypes; Social Sciences;

  Sammanfattning : Vad krävs för att människor ska säga att en individ har utsatts för diskriminering? Tidigare forskning har framhävt främst två sätt att förklara vad som påverkar människor när de säger att diskriminering skett. Dessa är att människor baserar sin attribution på sin förförståelse om situationen och de som drabbas s.k. LÄS MER

 3. 3. Herstory, not history : En kvalitativ studie med utgångspunkt i ett intersektionalitetsperspektiv beträffande upplevelser av hinder och möjligheter i karriären utifrån kvinnor med utomeuropeisk bakgrund

  Magister-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för organisation och entreprenörskap (OE); Linnéuniversitetet/Institutionen för organisation och entreprenörskap (OE)

  Författare :Åsa Stendal; Malin Eriksson; [2016]
  Nyckelord :etnicitet; kön; chefskap; feminism; intersektionalitet;

  Sammanfattning : Introduction: According to Swedish law, employers are obligated to work for equal treatment of employees regardless of ethnical background, gender, sexual orientation or disabilities. Even though individuals are protected against direct work discrimination, inequalities can still be present in other ways. LÄS MER