Sökning: "samer genus"

Hittade 2 uppsatser innehållade orden samer genus.

 1. 1. En studie om hur Sveriges ursprungsfolk representeras i läroböcker inom ämnet religion

  Kandidat-uppsats, Malmö högskola/Lärande och samhälle

  Författare :Christina Löfborg Pettersson; [2014]
  Nyckelord :Exotism; Grundskolans senare år; Läromedel; Läromedelsanalys; Representation; Religionsdidaktik; Samer;

  Sammanfattning : Syftet med den här uppsatsen är att undersöka hur samerna representeras i läroböcker. Hur framställs de beträffande genus, etnicitet, religion, kultur och historia? Tolv läroböcker har valts ut till undersökningen och analyserats med hjälp av de tidigare studier som presenteras i den här uppsatsen. LÄS MER

 2. 2. "De tycka emellertid av gammal vana att det smakar gott, och tro dessutom att det är bra för hälsan" : samiskt växtutnyttjande från 1600-talet fram till ca 1950

  L3-uppsats, SLU/Dept. of Forest Ecology and Management

  Författare :Elin Qvarnström; [2006]
  Nyckelord :etnobotnik; samer; skogshistoria; Norrland;

  Sammanfattning : Meat and fish was the most important food for the Sami people in northern Scandinavia until the beginning of the 20th century. It is not so well known that the Sami people also used a lot of wild plants as food and medicine although that kind of food was relatively common among them until the end of the 19th century. LÄS MER