Sökning: "samer"

Visar resultat 1 - 5 av 251 uppsatser innehållade ordet samer.

 1. 1. Professionalism och alienation – En kvalitativ studie om organisationsstyrning och professionella förutsättningar inom ekonomiskt bistånd

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Socialhögskolan

  Författare :Samer Mohamad Hamdoun; [2022]
  Nyckelord :financial assistance; discretion; organizational professionalism; occupational professionalism; alienation; self-alienation; fetish of objectivity; ekonomiskt bistånd; handlingsutrymme; organisationsprofessionalism; yrkesprofessionalism; självalienation; objektivitetens fetisch; Social Sciences;

  Sammanfattning : Swedish public management, including the management of social work organizations, has undergone radical changes. In the areas where the changes have been studied, these have been shown to have a direct impact on the social worker’s professionalism and working conditions. LÄS MER

 2. 2. Sveriges gröna guld? : En WPR-analys över hur skogen problematiseras på olika sätt i EU:s nya skogsstrategi och strategin för Sveriges nationella skogsprogram

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Halmstad/Akademin för lärande, humaniora och samhälle

  Författare :Gledis Rexhepi; Sandra López; [2022]
  Nyckelord :WPR approach; EU’s forest strategy; forest policy; multi-level governance; climate integration; the forest industry; sami; climate organizations; WPR-ansats; EU:s skogsstrategi; skogspolitik; flernivåstyrning; klimatintegreing; skogsindustrin; samer; klimatorganisationer.;

  Sammanfattning : Forestry stands for 12% of the global greenhouse emissions which makes forestry an important policy area for sustainable development. On the 16th of July 2021, the EU’s new forest strategy was released. Since 2018 Sweden has its own forest program. LÄS MER

 3. 3. Är samer renskötare? : En intervjustudie om hur samer framställs i den svenskahistorieundervisningen på gymnasienivå

  Master-uppsats, Umeå universitet/Institutionen för idé- och samhällsstudier

  Författare :Johannes Öhman; [2022]
  Nyckelord :Minority history; Sami without reindeers; Upper secondary school; Minoritetshistoria; samisk historia; Samer utan renar;

  Sammanfattning : The subject of this report was to investigate how the Sami people are portrayed in the history subject in the Swedish upper secondary school. The aim was to analyse if the image portrayed was a contributor to a generalization of the heterogeneous groups of the Sami people. LÄS MER

 4. 4. Vuxna diabetespatienters upplevelser av egenvård : En litteraturöversikt

  Kandidat-uppsats, Jönköping University/HHJ, Avd. för omvårdnad

  Författare :Adema Jusic; Fahim Jan Mandozai; Samer Ahmad; [2022]
  Nyckelord :diabetes mellitus; experience; patient; self-care; diabetes mellitus; egenvård; patient; upplevelser;

  Sammanfattning : Sammanfattning   Bakgrund: Diabetes mellitus är folksjukdom med hög incidens både globalt och i Sverige. Egenvård är viktigt behandlingskomplement i diabetesbehandlingen, vilket patienter behöver utföra själva med syfte att undvika sjukdomskomplikationer och att leva ett hälsosamt liv trots sjukdomen. LÄS MER

 5. 5. Native Americans och Samerna : Jämförelse mellan USA:s och Sveriges lagar om ursprungsbefolkningarnas rättigheter

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för statsvetenskap (ST)

  Författare :Ida Örnberg; [2022]
  Nyckelord :Native Americans; the General allotment act; the Indian civil rights act; the Indian reorganization act; the Native American language act; samer; Nationella minoriteter och minoritetsspråk; Rennäringslagen; Sametingslagen;

  Sammanfattning : This study compares USA and Swedish laws on Native Americans and Sami. Indigenous peoples are known to have inadequate rights because they are discriminated against. This is why the study has focused on examining what their rights look like and whether it is the implementation of the laws that has caused the high risk of discrimination. LÄS MER