Sökning: "samer"

Visar resultat 1 - 5 av 239 uppsatser innehållade ordet samer.

 1. 1. Hållbar utveckling för vem?: En studie av Skogsupprorets förståelse av konflikten mellan samer och skogsindustrin i Sveriges hållbara omställning

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för globala studier

  Författare :Saga Pilblad Hjerpe; [2021-07-09]
  Nyckelord :grön kolonialism; hållbar omställning; kapacitetsrättvisa; markanvändningskonflikt; motståndsrörelse; samer; samisk miljörättvisa; skogsbruk;

  Sammanfattning : Sverige ställer just nu om till en hållbar utveckling där ingen ska lämnas utanför. På grund av omställningen har utvinning av naturresurser i Sápmi ökat. Skogsråvaror har en betydande roll i omställningen, vilket medfört att befintliga markanvändningskonflikter mellan samer och skogsindustrin har intensifierats. LÄS MER

 2. 2. Kyrkstäderna i Norrlands inland : En komparativ analys av det arkeologiska materialet från Åsele och Lycksele kyrkstäder

  Kandidat-uppsats, Umeå universitet/Institutionen för idé- och samhällsstudier

  Författare :Beatrice Öqvist; [2021]
  Nyckelord :northern Sweden; church towns; marketplaces; historical archaeology; Sami; settlers; Åsele; Lycksele; Norrland; Västerbotten; Norrbotten; Lappland; kyrkstäder; historisk arkeologi; Sápmi; samer; nybyggare;

  Sammanfattning : The objective of this bachelor thesis is on Åsele and Lycksele church towns and early settlements in northern Sweden with the purpose of finding out if the archaeological source material shows the same or different results as the historical source material regarding when they were established, what sort of buildings and activities they had and if the proximity to the Sami people had any effect on the settlers. This is done by doing a comparative analysis between Åsele and Lycksele church towns through the excavated source material from archaeological surveys and their related reports. LÄS MER

 3. 3. La valeur de la motivation selon la vision du professeur pour apprendre le français comme une langue étrangère : La langue française à l’école primaire en Suède

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Fakulteten för lärande och samhälle (LS)

  Författare :Samer Alkgatib; [2021]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 4. 4. Arkeologi, urfolk och rätten : En studie av relationen mellan arkeologi, arkeologer, urfolk och rättsprocesser i Sverige och Kanada

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för arkeologi och antik historia

  Författare :Lisa Castilla; [2021]
  Nyckelord :Indigenous people; legal proceedings; archaeology; Canada; Sweden; Sámi; First Nations; law.; arkeologi; urfolk; rättsprocesser; Sverige; Kanada; lag; Samer; First Nations;

  Sammanfattning : Archaeological evidence has become an important part of the argument for the Indigenous peoples of several countries in legal proceedings concerning their rights. This thesis aims to explore how archaeologists and archaeological research are affected by acting as expert witnesses or being used as evidence in these proceedings. LÄS MER

 5. 5. Välfärd hos ren : hur kan den bedömas i praktiken?

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, SLU/Dept. of Animal Environment and Health

  Författare :Mia-Maria Svensson; [2021]
  Nyckelord :djurvälfärd; djurvälfärdsbedömning; djurskydd; ren; renskötsel; klimatförändring;

  Sammanfattning : Renen i Sverige är ett semidomesticerat hjortdjur som under tusentals år har anpassat sig till klimatet i norr. Alla i Sverige har rätt att äga en ren men det är enbart samer som får bedriva renskötsel. LÄS MER