Sökning: "samer"

Visar resultat 1 - 5 av 220 uppsatser innehållade ordet samer.

 1. 1. Välfärd hos ren : hur kan den bedömas i praktiken?

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, SLU/Dept. of Animal Environment and Health

  Författare :Mia-Maria Svensson; [2021]
  Nyckelord :djurvälfärd; djurvälfärdsbedömning; djurskydd; ren; renskötsel; klimatförändring;

  Sammanfattning : Renen i Sverige är ett semidomesticerat hjortdjur som under tusentals år har anpassat sig till klimatet i norr. Alla i Sverige har rätt att äga en ren men det är enbart samer som får bedriva renskötsel. LÄS MER

 2. 2. Samer genom tre prästers övervakande ögon : En postkolonial studie av tre prästers porträttering av samer och deras kultur från 1740- till 1830-tal.

  Magister-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för kulturvetenskaper (KV)

  Författare :Linus Bredgaard; [2021]
  Nyckelord :Sápmi; early modern time; the Swedish church; Sápmi; tidigmodern tid; Svenska Kyrkan;

  Sammanfattning : This essay studies and compares three clergymen that were stationed in Sápmi during the eighteenth and nineteenth centuries and their writings that deal with the Saami population of the northern parts of Sweden. How they portray the Saami people and their culture is analyzed though postcolonial concepts as Edward Said’s othering and other concepts by the likes of Loomba, Lincoln and Pratt. LÄS MER

 3. 3. ARTIFICIAL INTELLIGENCE FOR VERTICAL FARMING – CONTROLLING THE FOOD PRODUCTION

  Magister-uppsats, Mälardalens högskola/Akademin för innovation, design och teknik; Mälardalens högskola/Akademin för innovation, design och teknik

  Författare :Rami Abukhader; Samer Kakoore; [2021]
  Nyckelord :Job-Shop Scheduling; Artificial Intelligence; Genetic Algorithms; Vertical Farming;

  Sammanfattning : The Covid-19 crisis has highlighted the vulnerability of access to food and the need for local and circular food supply chains in urban environments. Nowadays, Indoor Vertical Farming has been increased in large cities and started deploying Artificial Intelligence to control vegetations remotely. LÄS MER

 4. 4. The Reclamation of Sami identity and the traces of Swedish colonialism : A qualitative study about the formation of Saminess and Sami identity

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för socialt arbete

  Författare :Frida Olofsson; [2020-11-20]
  Nyckelord :Sami identity; Saminess; Sami people; Indigenous People; identity; Samisk identitet; Samiskhet; Samer; Urfolk; Identitet;

  Sammanfattning : Dat åtsådibme guoradálla gåk Samievuohta ja sámeidentitähtta habbmituvva gå tjalmostahttagåk sámevuohta manna buolvas buolvaj. Giehtja gatjádallama li dahkatum ulmutjij gejna’lsámeduohke ja guoradallam tjato dej tebmaj ma vuojnujin gatjádallamijn. LÄS MER

 5. 5. Marken lagen glömde - Om markrättigheter för samer, rättenskonstruktion och tillgänglighet

  Magister-uppsats, Göteborgs universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Anna Rignell; [2020-09-14]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Renskötselrätten är en civilrättsligt grundad rätt i Sverige som tillkommer den samiska befolkningen. Det är en bruksrätt av ett speciellt slag eftersom den är oberoende av avtal och grundad på urminnes hävd. Renskötselrätten är således beständig men avhängig historiska förhållanden, den vilar på gamla samiska traditioner. LÄS MER