Sökning: "samexistens"

Visar resultat 1 - 5 av 50 uppsatser innehållade ordet samexistens.

 1. 1. Our Valuable Nature : Making the forest a common concern to guide rural development in Norrland

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Umeå universitet/Arkitekthögskolan vid Umeå universitet

  Författare :Johanna Lindström; [2019]
  Nyckelord :Rural; Norrland; Forest; Biosphere Reserve; Forest Research; Architecture;

  Sammanfattning : In Norrland, forests make up the biggest area of land, where different activities and actors exist in the same locations. Conflicts arise when different actors and agendas clash, making it hard to have a sustainable co-existence in the forest. LÄS MER

 2. 2. “Kød og kreativitet” – visioner och verklighet: En studie om plats i skärningspunkten mellan mening, materialitet och människor

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för service management och tjänstevetenskap

  Författare :Isabella Lindkvist Jensen; Daniela Ross; [2019]
  Nyckelord :Place; Place-development; Urban regeneration; Vision; Power; Inclusion; Exclusion; Destination Management; Platsutveckling; Makt; Cultural Sciences; Social Sciences;

  Sammanfattning : The aim of this study is to discuss how visions about places influence the physical place-development, and how people’s ability to inhabit and make use of space is affected as a consequence. A case study of Kødbyen, Copenhagen’s Meat Packing District, was carried out to research this. LÄS MER

 3. 3. Rovdjurskonflikt : boskapsförluster orsakade av lejon

  Kandidat-uppsats, SLU/Dept. of Animal Environment and Health

  Författare :Mathilda Petersson; [2019]
  Nyckelord :lejon; viltkonflikt; predation; boskap; samexistens;

  Sammanfattning : Det pågår idag en konflikt i Afrika med lejon och pastoralister inblandade. Konflikten verkar öka i takt med att människor med boskap blir fler och lejonens habitat och bytesdjur minskar. Detta litteraturarbete syftar till att utreda de konsekvenser som följer förluster av boskap, både för djurhållaren och för lejonpopulationen. LÄS MER

 4. 4. Samernas renskötsel och kulturella identitet efter 2018 års skogsbränder : Konflikt eller samexistens med det svenska samhället?

  Magister-uppsats, Högskolan i Gävle/Religionsvetenskap

  Författare :Agneta Christina Lård; [2019]
  Nyckelord :samer; renar; sedvanemarker; livssyn; natursyn; relation till naturen; ursprungsbefolkning; rättigheter; identitet; skogsbränder; renbetesmarker;

  Sammanfattning : Uppsatsens syfte är att undersöka och analysera hur samernas natursyn och kulturella identitet har påverkats av 2018 års skogsbränder och kriser i förhållande till övriga samhället. I syftet ingår att undersöka hur renskötande samer påverkats av 2018 års skogsbränder samt vilken ersättning renskötare erhåller från svenska storsamhället. LÄS MER

 5. 5. Gnuer kontra tamboskap : konflikten mellan gnuer och traditionell hållning av tamboskap i östra Afrika

  Kandidat-uppsats, SLU/Dept. of Animal Environment and Health

  Författare :Amelia Åkesson; [2019]
  Nyckelord :gnu; pastoralism; boskap; samexistens; konkurrens; elakartad katarralfeber;

  Sammanfattning : Samexistens mellan vilda och tama djur fungerar inte alltid smärtfritt. Pastoralister, vars djurhållning bygger på att gå med djuren dit bete finns, så kallad frigående betesdrift, påverkas i stor grad av det vilda djurlivet. Ett stort problem för pastoralister i vissa områden i Afrika är gnuer. LÄS MER