Sökning: "samhälle och kultur samspelar"

Visar resultat 1 - 5 av 12 uppsatser innehållade orden samhälle och kultur samspelar.

 1. 1. Humor och trovärdighet bland svenska NGO:s. En kvalitativ studie över Unicefs, Röda Korsets och SOS Barnbyars kommunikation

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Kultur och samhälle

  Författare :Vendela Tenor; [2019]
  Nyckelord :Humor; trovärdighet; NGO; retorik;

  Sammanfattning : Syftet med studien är att studera hur humor och trovärdighet samspelar i svenska ickestatliga organisationers kommunikation. Detta studeras genom en retorisk metod med hjälp av appellformerna ethos, pathos och logos, humorteorierna om överlägsen, inkongruent och förlösande humor samt deras retoriska funktioner. LÄS MER

 2. 2. Fastighetsmäklarens ekonomiska incitament i relation till uppdragsgivarens intressen

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Kultur och samhälle

  Författare :Ida Gissler; Ebba Hofström; [2019]
  Nyckelord :incitament; asymmetrisk information; provision; fastighetsmäklare;

  Sammanfattning : I denna kandidatuppsats görs en rättsekonomisk analys av huruvida fastighetsmäklarens ekonomiska incitament samspelar med uppdragsgivarens intressen samt hur olika ersättningsformer påverkar fastighetsmäklarens incitament och prestation. Att fastighetsmäklaren har intressen som uppdragsgivaren inte delar har blivit erkänt av lagstiftaren. LÄS MER

 3. 3. Vi flydde i sol, vi flydde i regn. Vi flydde med en båt över havet. Om hur flykt skildras i bilderböcker

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Lärande och samhälle

  Författare :Marie Siding; Lena Sjöberg; [2018]
  Nyckelord :bilderböcker; critical literacy; den hermeneutiska cirkeln; dikotomi; flykt; flykting; identitet; krig; kultur; kulturanalys; narratologi;

  Sammanfattning : I samband med den stora flyktingströmmen som kom till Sverige 2015 skrevs ett antal barnböcker som berör flykt. Syftet med detta examensarbete är att studera hur flykt skildras i ett urval av bilderböcker för att skapa en förståelse för vilka budskap som skrivs fram i dessa böcker. LÄS MER

 4. 4. The joy of reading to the dog

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö högskola/Kultur och samhälle

  Författare :Sara Dynesius; [2017]
  Nyckelord :Animal-assisted literacy; Oral Reading; Reading dogs; Reading comprehension;

  Sammanfattning : Läsningen är en viktig färdighet för att kunna fungera och ta del av samhället. Läsningen lärs ut i en tidig ålder men det är dock inte alla som har positiva upplevelser av läsningen. Många elever möter stora svårigheter och utmaningar i sin läsning, vilket kan bidra till en förminskad tilltro till läsandet. LÄS MER

 5. 5. Vem ska fostra barnen?

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö högskola/Kultur och samhälle

  Författare :Sandra Malmqvist; Malin Larsson; [2017]
  Nyckelord :Barn; Fostran; Förskola; Makt; Normer;

  Sammanfattning : Fostran i svensk förskola och i samhället har sett olika ut i olika tidsepoker. Lagar har ändrats och samhället har moderniserats. Barn har gått från att enbart ha blivit fostrade i hemmet till att också fostras i förskolan. LÄS MER