Sökning: "samhället under 70-talet sverige"

Visar resultat 1 - 5 av 6 uppsatser innehållade orden samhället under 70-talet sverige.

 1. 1. Kalkningens effekt och spridning - Uppföljning och utvärdering av kalkning och försurning i Ulricehamns kommun

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Miljövetenskaplig utbildning

  Författare :Maria Åkesson; [2020]
  Nyckelord :Försurning; kalkning; sjöar; pH; alkalinitet; skogsbruk; miljömål; Earth and Environmental Sciences;

  Sammanfattning : Acidification was one of the biggest environmental issues during the 20th centaury, especially in Sweden since acidic emissions from other regions ended up in the ground and water here. In this study, data from several lakes in Ulricehamn Municipality was analysed with consideration of acidification. LÄS MER

 2. 2. Vietnamkriget i film : Mottagandet i Sverige 1978–79 av den första vågen av filmer efter krigets slut

  Magister-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för film och litteratur (IFL)

  Författare :Björn Paulsson; [2020]
  Nyckelord :filmvetenskap; Vietnamkriget; receptionsteori; postkolonialism; filmgenre; nationell identitet;

  Sammanfattning : Denna uppsats undersöker relationen mellan amerikanska krigsfilmer om Vietnam och det samtida mottagandet av dessa i Sverige. Frågeställningen lyder: Hur mottogs den första vågen av filmer med anknytning till Vietnamkriget som nådde de svenska biograferna 1978–79? Den historiska receptionsstudien utgår från samtida tidningsartiklar och recensioner från Kungliga Bibliotekets arkiv för svenska dagstidningar som berör åtta utvalda filmer: Hjältar (Heroes, Jeremy Paul Kagan, 1977), Rolling Thunder (John Flynn, 1977), The Boys in Company C (Sidney J. LÄS MER

 3. 3. Den straffande vändningen - En studie i kriminalpolitikens utveckling från 1960-talet tills idag med fokus på de unga lagöverträdarna

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Juridiska institutionen; Lunds universitet/Juridiska fakulteten

  Författare :Louise Kjellberg; [2019]
  Nyckelord :Straffrätt; Criminal law; unga lagöverträdare; straffrabatt; kriminalpolitik; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Young offenders have long been treated differently than adult offenders in the Swedish penal system. Anyone who commits crimes before the age of 21 is today treated differently both in terms of the sentencing measure and the choice of penalty. LÄS MER

 4. 4. Det traditionella valdeltagandets moderna förklaringar - En undersökning om det post-industriella samhällets påverkan på förstagångsväljare

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Statsvetenskapliga institutionen

  Författare :Anders Larsson; [2012-06-29]
  Nyckelord :Post-industriella värden; Förstagångsväljare; Valdeltagande;

  Sammanfattning : Valdeltagandet bland förstagångsväljare har i Sverige och många andra västeuropeiskaländer sedan 70-talet och framåt stagnerat. Samtidigt har det post-industriella samhälletoch dess värden fått en allt viktigare plats jämfört med mer traditionella värderingar. LÄS MER

 5. 5. Medieprinsessor och uppror : Kvinnorna och kvällspressen: En studie om den kvinnliga journalistens roll och kvinnlighet i kvällspressen

  Kandidat-uppsats, Södertörns högskola/Institutionen för kommunikation, medier och it; Södertörns högskola/Institutionen för kommunikation, medier och it

  Författare :Josefine Hagström; Caroline Persson; [2010]
  Nyckelord :Aftonbladet; Dokumentet; Expressen; feminism; journalistik; kvinnlighet; kvinnorörelsen; kvällspressen; medieprofiler;

  Sammanfattning : Syftet med den här uppsatsen är att undersöka hur den kvinnliga journalistens roll på kvällspressen utvecklats och förändrats från feminismens genombrott i Sverige på 1960- och 70-talet. Uppsatsens tyngdpunkt ligger på de kvalitativa forskningsintervjuer som baseras på kvinnornas upplevelser kring sin yrkesroll som kvällspressjournalister. LÄS MER