Sökning: "samhällets uppkomst"

Visar resultat 1 - 5 av 16 uppsatser innehållade orden samhällets uppkomst.

 1. 1. Konkurrensförhållandet mellan kultur och ekonomi : En idéhistorisk analys av spänningsförhållandet mellan kultur och ekonomi i svenska kulturpolitiska dokument

  Kandidat-uppsats, Karlstads universitet/Institutionen för samhälls- och kulturvetenskap (from 2013)

  Författare :Markus Helmersson; [2021]
  Nyckelord :Culture; economics; history of ideas; intellectual history; history; Sweden; hermeneutics; semiotic discourse analysis; discourse theory; discourse analysis; politics; cultural studies; Kultur; ekonomi; kulturpolitik; idéhistoria; historia; Sverige; hermeneutik; semiotisk diskursteori; diskursanalys; politik; kulturstudier;

  Sammanfattning : Syftet med denna uppsats är att analysera två för Sverige betydelsefulla kulturpolitiska styrdokument, för att analysera hur relationen mellan kultur och ekonomi gestaltas i respektive diskurs. Genom att jämföra 1970-talets med det tidiga 2000-talets kulturpolitik, med de kulturella och ekonomiska begreppens historiska utveckling från senmedeltiden och framåt, förklaras det spända förhållandet mellan kultur och ekonomi. LÄS MER

 2. 2. Spanska sjukan– en förödande influensapandemi

  Kandidat-uppsats, Örebro universitet/Institutionen för medicinska vetenskaper

  Författare :Camilla Pettersson; [2021]
  Nyckelord :Spanska sjukan; influensapandemin 1918–1920; medicinhistoria;

  Sammanfattning : Bakgrund: Spanska sjukan var en influensapandemi som spreds 1918–1920. Den orsakadeomkring 25–50 miljoner människors död. Sedan spanska sjukan har det förekommitytterligare tre influensapandemier med betydligt lägre dödlighet. Spanska sjukans betydandeomfattning och dynamik är fortfarande inte helt klarlagd. LÄS MER

 3. 3. I fotbollen får mannen slå tillbaka : En historisk studie av den sociala kulturens förändring inom fotbollen

  Magister-uppsats, Högskolan i Gävle/Religionsvetenskap

  Författare :Mandella Bjerking; [2019]
  Nyckelord :mansforskning; religionsvetenskap; religionshistoria; fotboll; fotbollshistoria; maskulinitet; mansideal; machokultur; sekularisering; industrialisering; faderskap; mansfostran;

  Sammanfattning : Detta är en historisk litteraturstudie av en förändring i Sveriges mansideal under sekelskiftet. Författaren har uppmärksammat en destruktivitet i dagens sociala manskultur inom fotboll och annan lagsport, där en exkluderande och våldsfrämjande mansnorm råder. LÄS MER

 4. 4. "Vi är så socialt handikappade i det här landet" : En kvalitativ studie om språkbruk kring etnicitet i Morgonpasset i P3

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Jönköping/HLK, Medie- och kommunikationsvetenskap; Högskolan i Jönköping/HLK, Medie- och kommunikationsvetenskap

  Författare :Linnéa Andersson; Sofie Rattur; [2019]
  Nyckelord :CDA; ethnicity; swedishness; morning radio; critical discourse; Morgonpasset i P3; CDA; etnicitet; svenskhet; morgonradio; kritisk diskurs; Morgonpasset i P3;

  Sammanfattning : Denna studie kommer att ta upp public service i Sverige. Bakgrund kring public service och etnicitet presenteras i studien. Problemet som lett till studiens uppkomst är den framkomst främlingsfientliga partier haft i Sverige de senaste åren. LÄS MER

 5. 5. Punk- historien bakom den rebelliska musikgenren : En närmare undersökning kring punkens ursprung och uppkomst

  M1-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för musik och bild (MB)

  Författare :Yasmine Sketcher; [2018]
  Nyckelord :Punk; Musik;

  Sammanfattning : Punk- historien bakom den rebelliska musikgenren. En närmare undersökning kring punkens ursprung och uppkomst försöker ta reda på om hur punkmusiken skapades och om hur genrens musik är uppbyggd. LÄS MER